Zeth Kristiansson

Samordnare intern effektivisering och digital omställning.

Zeth Kristiansson

Hur skulle du beskriva Tillväxtverket som arbetsplats?

– Tillväxtverket är en arbetsplats där man ges möjlighet att påverka och göra skillnad. Jag känner att jag har kunnat göra stor skillnad som har haft en positiv påverkan på alla medarbetar genom att automatisera och förenkla de tekniska verktyg och system som vi förvaltar.

Vad är det bästa med ditt jobb?​

– Att jag har möjlighet att påverka så att vi kan bli mer effektiva och mer konstnadseffektiva. Framförallt så blir man aldrig klar när man jobbar inom IT, det finns alltid nya saker att utveckla.

Du har haft flera olika roller på Tillväxtverket?

– Jag började som IT-tekniker på Tillväxtverket 2019 och har haft möjligheten att vara väldigt drivande i min enhet. Nu har jag fått möjligheten i en ny tjänst som Sam­ordnare intern effektivisering och digital omställning att jobba med detta på heltid. Det är en spännade resa som har möjlig gjorts tack vare att jag har en chef som har sett min fulla potential och gett mig chansen i denna nya roll.