Stärkta förutsättningar för kvinnors företagande

En variation av företag och företagare inom olika branscher är en viktig strategi för att stärka svensk konkurrenskraft. Kvinnors företagande är därför en strategiskt viktig fråga för Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättning och utveckling av samhället.

Två kvinnor sitter framför en dator

På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket undersökt vad som gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande. Uppdraget syftade specifikt till att bedöma vilka åtgärder som har störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag. Inom uppdraget har vi tagit fram fyra kunskapsunderlag och slutsatserna och förslag på åtgärder har nu överlämnats till regeringen.

Slutrapport till regeringen

Kunskapsunderlag

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren

fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se