Ledningsgrupp

Generaldirektör Elisabeth Backteman ansvarar för den löpande verksamheten enligt vår styrelses direktiv och riktlinjer. Som stöd har generaldirektören en ledningsgrupp.

Ange alltid fotografens namn när du använder bilderna.

Elisabeth Backteman

Elisabeth Backteman
Generaldirektör
Fotograf: Jenny Weimerbo

Tove Kockum

Tove Kockum
Rättschef
Fotograf: Jenny Unnegård

Tim Brooks

Tim Brooks
Avdelningschef Företag
Fotograf: Jenny Unnegård

Anna Johansson

Anna Johansson
Avdelningschef Förenkling
Fotograf: Jenny Unnegård

Lena Carlsson

Lena Carlsson
Avdelningschef Utveckling
Fotograf: Jenny Unnegård

Lena Carlsson

Johanna Pauldin
Tillförordnad avdelningschef Kvalitet och kontroll
Fotograf: Monica Nielsen

Lars Wikström

Lars Wikström
Stabschef
Fotograf: Jenny Unnegård

Patrik Sällström

Patrik Sällström
Tillförordnad avdelningschef Regioner
Fotograf: Monica Nielsen