Hur påverkas miljön av EU-programmen?

För att programmen inom Regionalfonden ska kunna genomföras på bästa sätt behöver en miljökonsekvensbeskrivning göras. Här finns redogörelser för hur dessa har gått till för varje program. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i EU-programmen när de planeras och man tar beslut. De insatser man väljer att göra genom programmet bör utformas så att hållbar utveckling främjas. Redogörelserna beskriver kort hur miljöbedömningen har gått till och hur den har integrerats i programmen inom Regionalfonden 2021- 2027. 

Kontakt

Har du frågor om miljökonsekvensbeskrivningarna?
Kontakta respektive EU-program.