Vägledning för hållbar regional utveckling

Arbetar du i en region och därmed för en hållbar regional utveckling? Den här vägledningen består av råd om hur din organisation kan lyckas med det.

1. Grundläggande förutsättningar

Integrering av hållbarhet, nya arbetssätt och metoder i det regionala utvecklingsarbetet innebär ett förändringsarbete. För att lyckas med detta behöver grundläggande organisatoriska förutsättningar vara på plats hos regionerna.

Ledning och styrning

Genomförande

Lärande

2. Beroenden – hinder för förändring

Det är viktigt att förstå dessa beroenden när ett förändringsarbete startar. Detta för att kunna motverka de hinder som dessa kan föra med sig.

Beslutsberoende

Personberoende

Uthållighetsberoende

3. Framgångsfaktorer

Dessa framgångsfaktorer behövs för att lyckas med ett förändringsarbete. Här finns även exempel på insatser från uppdraget som har bidragit till ett framgångsrikt genomförande.

Ledning och styrning

Genomförande

Lärande

Om vägledningen för hållbar regional utveckling

Hela Sverige behöver ställa om till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Regionerna – som ansvarar för och samordnar arbetet för en hållbar regional utveckling i respektive län – har en viktig roll i detta.

Hållbarhet behöver integreras i det regionala utvecklingsarbetet för att målet med den regionala utvecklingspolitiken och målen i Agenda 2030 ska kunna nås. För att detta ska ske behöver nya metoder, verktyg och arbetssätt utvecklas och implementeras i det ordinarie regionala utvecklingsarbetet.

För att bidra till detta förändringsarbete har Tillväxtverket identifierat förutsättningar, framgångsfaktorer samt beroenden. Dessa bör regionerna känna till och hantera för att resultat ska kunna leva vidare och utvecklas över tid.

Regeringsuppdraget hållbar regional utveckling

Denna vägledning är baserad på resultaten från Tillväxtverkets regeringsuppdrag om hållbar regional utveckling. Inom det arbetade vi under 2019–2023 med att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken.

Syftet var att integrera hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet, stärka kunskapen om hållbarhet hos regionerna och nå långsiktiga effekter. Alla regioner arbetade med två obligatoriska arbetsområden – hållbar finansiering och övergripande omställningsarbete – samt två valfria områden.

Uppdraget baserades på Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 och FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Kontakt

Maya Sanchez
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se