Ta hjälp av våra landsbygdscoacher

Vill ni som myndighet, region eller kommun ha stöd i ert arbete att stärka landsbygdsperspektiven och putsa era geografiska glasögon, då hjälper vi gärna till.

Tillväxtverkets landsbygdscoacher erbjuder olika sätt att coacha offentliga aktörer som vill lära sig mer om hur metodstödet för livskraftiga landsbygder kan användas. Ta kontakt med Evelina Selander, Per Johansson eller Carin Persson, Tillväxtverkets landsbygdscoacher, så berättar vi mer.

Landsbygdsverkstäder
För arbetsgrupper, enheter, ledningsgrupper, projektgrupper och liknande

  • Landsbygdsverkstad Introduktion till stärkta landsbygdsperspektiv
  • Landsbygdsverkstad Kommunikation för hela Sverige
  • Landsbygdsverkstad Belys närvaron av landsbygdsperspektiv

Coachning
För landsbygdsutvecklare eller arbetsgrupper

  • Bollplank vid uppstart av ett arbete eller projekt

Guidad visning av det samlade metodstödet för stärkta landsbygdsperspektiv
En introduktion för dig som är nyfiken på det samlade metodstödet för livskraftiga landsbygder

  • En guidad visning av det samlade metodstödet på tillväxtverket.se/landsbygder


Vi använde landsbygdscoacherna som bollplank

Eva Wendelin på myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har använt sig av Tillväxtverkets landsbygdscoacher. Här svarar hon på frågor om varför de vill stärka sitt landsbygdsperspektiv.

Var bedriver ni er verksamhet?

Vi bedriver våra undersökningar i hela landet efter de geologiska förutsättningar som finns. Helt naturligt finns en stor del av de råvaror som används för samhällsbyggnad i landsbygder, i hela landet. Vi gör ingen skillnad mellan landsbygder och tätorter.

Vad har coachningen bidragit med?

Vi hade fått tydliga instruktioner redan i arbetet med den rapportering som gjordes av 2021 års verksamhet till regeringen. Sen fortsatte det med workshops och möten och vi har även haft flera korta avstämningar med Tillväxtverket för att komma vidare i vårt arbete.

Vad har landsbygdscoacher betytt som bollplank?

Genom den regelbundna dialogen med Tillväxtverkat har vi successivt kunnat resonera och lösa frågor som handlar om hur vi kan putsa våra geografiska glasögon.

Vilket resultat har detta arbete gett er?

Vi har tillsammans med Tillväxtverket hållit i en workshop med alla chefer på SGU och resonerat kring hur SGU ska vässa sina landsbygdsperspektiv. Vid workshopen använde vi bland annat verktyget Landsbygdsbarometern för att få en första gemensam bild av hur vi arbetar idag.

Kontakt

Evelina Selander
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Per Johansson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Carin Persson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se