6. Stärk företagens omställnings­förmåga

Strategiskt arbete brister överlag i många små industriföretag, inte minst när det gäller områden som digitalisering och kompetensförsörjning. Små företag saknar ofta resurser i form av kompetens, tid och pengar för att kunna ta sig an detta i verksamheten.

Ofta krävs det mer kunskap i företagsledningen för att kunna vara strategiska beställare av digitalisering, skapa affärsnytta av omvärldsbevakning och ta fram affärsstrategier för internationalisering och ett systematiskt hållbarhetsarbete.

Många företag saknar resurser för att jobba med sin omställning

  • för att arbeta strategiskt med sina processer och sin affärsmodell
  • för att bättre förstå och förhålla sig till förändringar i omvärlden
  • för att driva på sin affärsutveckling och digitalisering
  • för att utveckla strategier för innovation, internationalisering och hållbarhet

Idéer till förändring

Arbeta för att det ska finnas affärsutvecklingsprogram tillgängliga för små företag som vill jobba med sin omställning och strategiska utveckling.

Varför är det viktigt?

Småföretag som använder ny teknik, nya lösningar och arbetssätt kännetecknas av ett öppet förhållningssätt och medvetna strategier hos ledningen i företagen. De drivs också av nyfikenhet, en vilja att prova nytt och att ständigt ompröva och utveckla sin verksamhet.

Men det finns bara tid till att ta del av insatser som företagen uppfattar som affärskritiskt relevanta. Erbjudanden och insatser från det företagsfrämjande systemet måste därför anpassas efter företagens behov och prioriteringar.

Fördjupa dig

Så arbetar vi för förnyelse i industrin (verktyg)