Slipa dina geografiska glasögon

Det här verktyget belyser närvaron av landsbygdsperspektiv i organisationen. Kombinera gärna med Landsbygdsbarometern. Båda ger en start i diskussionen om att få med landsbygdsperspektivet från början.

Illustration med sverigekarta och glasögon

Den här övningen fungerar som ett stöd för samtal och dialog, som hjälper dig och dina kollegor att bedöma hur skarpa era geografiska glasögon är och hur tydligt landsbygdsperspektivet finns med i er verksamhet.

Bruksanvisning

För att? Samtalet kan öka förståelsen för var organisationen står idag och hur vi kan få skarpare geografiska glasögon.

När? Använd verktyget som ett stöd för att få i gång en diskussion om ett stärkt landsbygdsperspektiv.

Var i organisationen? Kan användas av en arbetsgrupp, enhet, avdelning eller i ledningen.

Hur? Genom att göra övningen tillsammans med kollegor.

Vem? Den arbetsgrupp, enhet, avdelning eller ledning som vill putsa sina geografiska glasögon.

Hur hänger verktyget ihop med andra verktyg? Kombinera gärna med landsbygdsbarometern.

Slipa dina geografiska glasögon - gör så här

Genomsyrar landsbygdsperspektivet allt ni gör och är det synligt i verksamheten? Vilket svar stämmer för er?

Ta del av återkopplingen för att få mer kunskap om slipade geografiska glasögon.

1. "Javisst, självklart, hela tiden”

Toppen! Använd det här verktyget då och då som en påminnelse för er arbetsgrupp för att komma ännu närmare ett stärkt landsbygdsperspektiv i hela er verksamhet. Ni är målmedvetna och bidrar till att stärka andra i deras arbete med geografiska perspektiv; samarbetspartners, konsulter eller nätverk, och har därigenom en guldstjärna!

2. ”Jodå, vi är på god väg”

Strålande! Ta gärna ett extra varv för att kolla att ert arbete fullt ut har ett landsbygdsperspektiv. Hjälp kollegor och samarbetspartner att få på sig de geografiska glasögonen för att se och göra samma sak som ni redan gör. Och utmana er själva att gå ett steg längre, genom att söka ny kunskap om landsbygder och bidra till att dela erfarenheter med andra.

3. ”Det behövs inte”

Jo, det behövs verkligen! Alla som jobbar i kommuner, regioner och myndigheter har ett ansvar att bidra till livskraftiga landsbygder utifrån sin roll. Det övergripande målet för landsbygdspolitiken är ”likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.”

Det handlar om att ta på sig de geografiska glasögonen och se landsbygder med likvärdiga möjligheter, livskraftiga både nu och i framtiden. Du och dina kollegor kan bidra till det och samtidigt göra er verksamhet mer träffsäker så att ni gör ett bättre jobb för hela samhället inom de sakfrågor ni arbetar med och som ni kan bäst.

4. ”Vi jobbar inte med landsbygdsfrågor”

Tänk ett varv till! Kopplingen kanske inte är omedelbar, men inom alla verksamheter finns frågor som på ett eller annat sätt påverkar förutsättningarna för livskraftiga landsbygder.

Bidrar er verksamhet till likvärdiga förutsättningar till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet? Du och dina kollegor är experter inom ert område och bäst lämpade att hitta synergierna genom att ta på er de geografiska glasögonen.

5. ”Det är så många perspektiv att hålla reda på”

Tänk på ett annat sätt! I de flesta verksamheter idag finns frågor som går på tvärs igenom organisationen. Det kan handla om hållbarhet eller jämställdhet som ska genomsyra alla områden och sakfrågor.

Tvärgående perspektiv berikar. För att perspektiven inte ska kännas som något som läggs ovanpå er verksamhet är det viktigt att ha rutiner och arbetssätt som gör att perspektiven naturligt vävs in i verksamhetens arbete.

Det är smart att hantera perspektivet landsbygder tillsammans med perspektivet hållbarhet. Genom att säkerställa att insatser leder till bättre sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden i hela landet, styr verksamheten mot både stärkt hållbarhet och stärkt landsbygdsperspektiv.

Stärkt mångfald ger bättre träffsäkerhet

  • Stärk den geografiska dimensionen i all kunskapsutveckling du är med i. Finns det balans mellan aktörer eller samverkanspartners med bakgrund i olika typer av geografier? Både landsbygds­kommuner och större kommuner? Forskare med olika inriktning? Unga och gamla? Människor från hela Sverige?
  • Tänk till i nästa utlysning av projektmedel eller vid fördelning av sakanslag. Var i geografin landar resurserna?
  • Vi vill gärna kommunicera normkritiskt, men hur lyckas vi? Lär mer om kommunikation för hela Sverige i länken nedan.
  • Bygg upp en struktur för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering från början.