Vägledning för livskraftiga landsbygder

Med publikationen "Vägledning för livskraftiga landsbygder "vill vi bidra med kunskap och inspiration till att lyfta landsbygdsperspektiven i kommuner, regioner och myndigheter.

Tips ur "Vägledning för livskraftiga landsbygder"

I "Vägledning för livskraftiga landsbygder" har vi samlat 30 tips på vad du kan göra för att redan idag starta (eller utveckla) arbetet med landsbygdsperspektiven. Här är några av dem:

  • Lyft perspektiven! Ta för vana att lyfta landsbygds­perspektiven även när det inte är uttalade lands­bygdsfrågor som står på schemat. Håll det enkelt och fråga hur ett visst beslut, eller en viss insats, ger effekt i landsbygder.
  • Glo och sno! Ta del av arbetet med hållbar utveckling inom er organisation och fundera på vad du kan lära. Titta särskilt på jämställdhetsområdet, som ofta är väl etablerat och bygger på liknande principer som landsbygdsperspektiven.
  • Prata om hur ni skriver! Bjud in kommunikatörerna i din organisation att prata om hur de tänker kring hur de synliggör landsbygder och städer i er kommunika­tion. Använd guiden Kommunikation för hela Sverige (Kommunikation för hela Sverige - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) som diskussionsunderlag.
  • Öppna upp! Berätta i sociala kanaler om vad ni gör för att lyfta landsbygdsperspektiven. Kanske kan ni öppna upp för inspel till det fortsatta arbetet – för att ta tillvara goda idéer och skapa delaktighet. Och varför inte tagga #livskraftigalandsbygder?
  • Reflektera mera! Starta en tankesmedja eller studiecirkel – utgå från reflektionsfrågorna i vägledningen. Håll den intern eller bjud ännu hellre in externa intressenter. Glöm inte att skicka vidare resultatet till din organisation. Kanske finns det ett arbete med ständiga förbättringar som kan fungera som mottagare?

Fyra korta filmsamtal

Här finns fyra filmer som är runt tio minuter. De är fördjupade samtal där Tillväxtverket bjuder in gäster att diskutera utifrån Vägledning för livskraftiga landsbygder.

  • Avsnitt 1: Geografiska glasögon vässar verksamheten. Förutsättningarna för utveckling skiftar från plats till plats. Genom att förstå och i ökad utsträckning möta dessa skiftande förutsättningar når du och din organisation ut med er verksamhet till fler platser – oavsett om ni jobbar med till exempel välfärdsfrågor, infrastruktur, kultur eller hållbarhet. På köpet stärker ni förutsättningarna att bo, leva och verka i hela landet. Sverker Lindblad, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, deltar i samtalet.
  • Avsnitt 2: Centrala utgångspunkter. Vi lyfter fram tre centrala utgångspunkter för arbetet med att stärka landsbygdsperspektiv – det handlar om Agenda 2030 och hållbarhetsfrågorna, landsbygderna som en del av en större helhet samt landsbygdsperspektiv som strategiskt förhållningssätt. Malena Bendelin, Region Gotland, deltar i samtalet.
  • Avsnitt 3: Grundläggande förutsättningar. Vi går igenom tre grundläggande förutsättningar att hantera i arbetet med landsbygdsperspektiv: att stärka förankringen av arbetet, att ha ett genomtänkt förhållningssätt till behovet av kunskap och att nyttja kraften i samverkan med andra aktörer. Elisabet Johansson, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor deltar i samtalet.
  • Avsnitt 4: Hur kan vi arbeta i vardagen? Att lära av andra är en viktig väg till både inspiration och kunskap om hur arbetet kan bedrivas. Med Linnea Egnor Byström och Camilla Larsson, Örnsköldsviks kommun.

Tillsammans för livskraftiga landsbygder

Denna film som berättar om arbetet med livskraftiga landsbygder och varför ett landsbygdsperspektiv är viktigt.

Uppdrag landsbygd – med fokus på forskning

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har i uppdrag att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Här hittar du ingångar till aktuell forskning om landsbygder.

Dyk ned i geografin

Pipos (Pinpoint Sweden) är en digital plattform med tre tjänster som erbjuder geografiska data. Med hjälp av tjänsten Regionalanalys kan du till exempel analysera och jämföra samhällsstatistik och hur tillgängligheten ser ut i olika geografiska områden runtom i Sverige. Du är inte låst till kommun- eller länsgränser utan kan få ett brett kunskapsunderlag för framtida samhällsplanering.