Lärande exempel om landsbygder

Ta del av smarta tips och arbetssätt från kommuner och myndigheter, regioner och länsstyrelser som jobbar för starka och livskraftiga landsbygder.

Mamma och barn promenerar på väg med bebyggelse i bakgrunden

Att jobba med landsbygdsperspektiv i praktiken

Hur kan offentliga aktörer mer medvetet och systematiskt ta hänsyn till landsbygdernas förutsättningar och behov inför beslut, investeringar med mera? Jordbruksverket integrerar landsbygdsperspektivet i sin hållbarhetsbedömning. Länsstyrelsen i Västerbotten har tillsatt ett landsbygdsråd. Ta del av fler goda exempel här.

Landsbygdsstrategier, ortsutveckling och metoder för delaktighet

En strategi sätter riktningen och prioriteringarna. Men, för att en strategi ska göra skillnad krävs också förankring, vilja och engagemang. Vingåkers kommun jobbar med utgångspunkt i byarnas egna lokala utvecklingsplaner. Varbergs kommun har satsat på en ”byapeng” och i Kramfors kommun avsätter man medel för ortsutveckling. Ta del av fler goda exempel här.

Ta till vara ungas engagemang

Unga i landsbygder känner sig mindre inkluderade i samhället än vad unga i städer gör. Youth Up North stärker ungas inflytande och delaktighet för levande landsbygder där unga vill bo kvar och bidra aktivt i samhällsutvecklingen. Ta del av fler goda exempel här.

Tillsammansarbete för livskraftiga landsbygder

När vi gör saker tillsammans kommer vi längre. I Västra Götaland har matsamarbetet ”Lokalproducerat i Väst” skapat bättre förutsättningar för småskaliga livsmedelsproducenter. Region Västmanland och Region Gävleborg har ett givande samarbete kring digitalisering av småföretag i landsbygder. Och i Örnsköldsviks kommun har konceptet Bygdsam inneburit ett lyft för samverkan mellan kommun, näringsliv och ideell sektor. Ta del av fler goda exempel här.

Att sprida kunskap och dela erfarenheter

Att arbeta för livskraftiga landsbygder handlar också om att öka kunskapen om landsbygdernas villkor och möjligheter. I över tio år har Leader Höga kusten och Härnösand, Örnsköldsvik, Kramfors, och Sollefteå kommuner genomfört en årlig Landsbygdskonferens med syftet att utbyta erfarenheter, idéer och att nätverka. Ta del av fler goda exempel här.

Övrigt