Metodstöd för livskraftiga landsbygder

Fler ska göra mer för att skapa utveckling i landsbygder. Det är målet med Tillväxtverkets samlade metodstöd för att stärka landsbygdsperspektiv hos kommuner, regioner och myndigheter.

Pojke tittar ut från bil

Ett par välslipade geografiska glasögon och stora öron är den kanske viktigaste utrustningen i arbetet med att stärka landsbygdsperspektiv. Att se och lyssna genom utveckling av kunskap och samverkan kan bidra till att identifiera såväl förutsättningar som behov i landsbygder – och till att välja väg i hur dessa bäst kan bemötas.

Tillväxtverket har tagit fram ett metodstöd för dig som vill stärka landsbygdsperspektiven i en kommun, region, länsstyrelse eller andra myndigheter.
Metodstöd för livskraftiga landsbygder består av tre delar:

Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen i Sveriges landsbygder. Det är inget vi gör på egen hand. Många behöver hjälpa till. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en livskraftig utveckling.

Vägledning för livskraftiga landsbygder

Här ger vi snabba tips till dig som vill göra direkt och lära mer. Vi hoppas genom det bidra med handlingskraft – och en insikt om att också långa resor börjar med ett första steg.

Att göra nu-tips

Användbara underlag

Fyra korta filmsamtal

Verktyg för att stärka landsbygder

Här finns verktyg som hjälper kommuner, regioner och myndigheter stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet. Verktygen bidrar till ett systematiskt arbetssätt, ger svar på vilka nyttor ett stärkt landsbygdsperspektiv ger och hur du kan jobba för att uppnå de nyttorna. De är lämpade för olika nivåer i organisationer och olika faser av ett arbete.

Slipa dina geografiska glasögon

Kommunikation för hela Sverige

Landsbygdsbarometer

Lärande exempel om landsbygder

Många arbetar på nya sätt för att landsbygder ska vara starka och livskraftiga. Vi har samlat exempel och tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser.

Hållbarhet

Livsmedel

Samhällsplanering