Individuell coachning

Många företag vet inte hur de ska använda sociala medier för att marknadsföra sig, vilket gör att trösklarna blir höga. Genom individuell coachning möter man företagare på deras villkor och stöttar dem i deras konkreta arbete. Med ökad kunskap får företagen nya möjligheter att nå ut med sin verksamhet.

Illustration av två personer

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Individuell coachning innebär konkreta möten där man praktiskt hjälper företag att komma framåt i deras digitala utmaningar.
 • Det personliga mötet fungerar bra för att sänka trösklar, minska rädslan för det digitala och komma igång med konkreta insatser för marknadsföring.
 • Med hjälp av metoden får företagarna bättre färdigheter i digital marknadsföring. Det leder till att de når ut till en större publik och utvecklar sin verksamhet.

Förutsättningar för att lyckas

 • Se till att ni har bred kompetens internt inom digital marknadsföring, både teoretisk och praktisk. Då slipper ni anlita föreläsare, filmare, fotografer med mera.
 • Börja direkt att sprida ordet om att företagen har tillgång till digital rådgivning.

Steg för steg

Förbereda

 • Sprid ordet om att möjligheten till rådgivning finns, både digitalt och via personliga möten.
 • Kartlägg lokala kompetenser i den digitala branschen, för att främja lokal samverkan och lokala affärer.

Genomföra

 • Genomför individuell coachning som är skräddarsydd efter varje företags behov.
 • Håll föreläsningar och workshopar om vanliga frågor från företagarna.
 • Följ upp under projektets gång, genom att kontakta företagen som fått rådgivning och fråga hur arbetet har gått och om de behöver mer hjälp.

Sammanställa

 • För statistik över antal träffar och vanliga problem som tas upp.
 • Spela in instruktionsvideor om vanliga problem, för att kunna ge praktisk hjälp till många.

Samarbetspartners

Metoden kräver inga särskilda samarbetspartners. Näringslivet deltar i coachning och i övriga aktiviteter.

Uppföljning

 • Man kan följa upp metoden genom att kontakta de företag som har deltagit och höra hur marknadsföringsarbetet har gått, vad som har varit enkelt eller svårt, vad coachningen gav och vad de skulle behöva för hjälp framöver.

Kontakt

Lotta Lestander, Argentis

E-post: fornamn.efternamn@argentis.se