Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Hälsokonsekvenser

Din konsekvensutredning ska beskriva vilka sociala konsekvenser förslaget har. Hälsokonsekvenser är en del av de sociala konsekvenserna. I det här avsnittet beskriver vi hur föreslagna regler kan påverka befolkningens hälsa och hur du kan gå tillväga för att bedöma vilka konsekvenser ditt förslag har.

Varför?

Om hälsokonsekvenserna av nya regler inte blir utredda och analyserade så finns det risk att befolkningens hälsa påverkas negativt på ett sätt som hade kunnat förebyggas. Om hälsokonsekvenserna utreds får beslutsfattarna ett mer fullständigt underlag att utgå ifrån i beslutet. Kanske påverkas en viss grupp människor mer än andra av förslaget? Även om de nya reglerna inte handlar om hälsoåtgärder kan de indirekt påverka människors hälsa och leda till att vissa grupper eller individer främjas i förhållande till andra.

Hälsa är mer än bara frånvaro av sjukdom

Socialstyrelsen definierar hälsa som ”fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada”. Världshälsoorganisationen (WHO) har en snarlik definition. Hälsa står därmed både för ett allmänt positivt välbefinnande och för en motsats till sjukdom. När du bedömer vilka hälsokonsekvenser ditt förslag har bör du beakta bägge dessa dimensioner av hälsobegreppet.

Det här ska du göra

I din analys av hälsokonsekvenser ska du redovisa

  • Om ditt förslag kommer att påverka hälsan hos medborgare i Sverige.
  • Vilka grupper och individer som kommer att påverkas och hur.
  • Om vissa grupper påverkas mer än andra.
  • Vad som händer vid olika handlingsalternativ.

Följande information finns i detta avsnitt: