Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Konsekvenser för företag

Här hittar du information om vad du särskilt ska belysa om ett förslag bedöms medföra effekter av betydelse för företag. Företagen är en del av samhällsekonomin och konsekvenserna för företag är därför viktiga att utreda.

Avsnitten i denna del av handledningen täcker in kraven i 7§ förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244).

Avsnitten kan också vara till hjälp vid en bedömning av om ett förslag medför effekter av betydelse för företag.

Följande information finns i detta avsnitt:

Tänk på att samråd tidigt i processen kan vara värdefullt, till exempel med branschorganisationer.