2. Sätt ambitionsnivå

När ni har identifierat de viktigaste hållbarhetsområdena, är det dags att sätta ambitionsnivån och inkludera den i er vision eller strategi.

Utan en klar ambitionsnivå kan ni få problem längre fram, med mål och genomförande. Om ni däremot tidigt diskuterar ambitionsnivån inom ledningen kan det leda till en samsyn i hållbarhetsarbetet och rätt nivå på arbetet från början. Det är en av de viktigaste delarna i ett lyckat och långsiktigt hållbarhetsarbete. I bästa fall har ni tagit fram en vision för hållbarhet i samband med övrigt strategiarbete, vilket underlättar integreringen av hållbarhetsarbetet. Ni kan också behöva komplettera ett befintligt strategidokument med hållbarhet. Ambitionsnivån för hållbarhet ska framgå tydligt, oavsett i vilket sorts dokument ni väljer att skriva in den.

Hitta rätt ambitionsnivå: gör så här

Ringa tidigt in ambitionsnivån för de viktigaste hållbarhetsområdena. Då blir det lättare att jobba vidare med mål och handlingsplaner. Gör gärna analysen som en workshop med ledande befattningshavare, som ledningsgrupp eller styrelse. Utgå gärna för den skala för ambition som finns i nästa stycke.

Analysera var de viktiga hållbarhetsområdena finns på skalan och anpassa arbetet därefter. Låt gruppens deltagare, en och en, markera på pilen vilken nivå de anser att ni jobbar på idag, och på vilken nivå de tycker att ni ska jobba i framtiden.

 • Vilken nivå på hållbarhetsarbetet har ni idag?
 • Har ni olika syn på nuläget inom ledning, styrgrupp eller motsvarande?
 • Vilken nivå vill ni ha om 5 år? Om 10 år?
 • Har ni olika syn på ambitionsnivån framåt inom ledningen?
 • Hur skiljer sig nuläget från dit ni vill komma?
 • Vilka områden vill ni vara bäst på?
 • Inom vilka områden räcker det att uppfylla lagkraven?

Formulera sedan en kort strategisk inriktning eller vision för arbetet framåt, utifrån de viktigaste hållbarhetsområdena i kombination med den ambitionsnivå som ni har valt.

Tips för analys av ambitionsnivå

 • Ni behöver inte vara bäst på allt! Välj ut de områden som är mest relevanta för just er.
 • Våga satsa och utmärk er inom ett specifikt område.
 • Ta tillvara enskilda personers engagemang och uppmuntra till arbete inom deras intresseområden.
 • Integrera hållbarhet i er övergripande vision/strategi/policy.
 • Ta hänsyn till de viktigaste intressenternas önskemål.
 • Koppla till regionala och lokala strategier, ta hjälp av omvärldsanalysen.
 • Koppla till Agenda 2030 och Nationella miljökvalitetsmål.