6. Utveckla

Är vi nöjda? Om inte - ta reda på varför och utveckla!

Vem?

  1. Nådde vi fram till representanter från den önskade målgruppen? Utmanade vi normerna för företagare inom målgruppen?
  2. Vilka inkluderades och vilka exkluderades i materialet? Överensstämmer detta med vårt mål för kommunikationen?
  3. Vilka valdes bort? Kan vi inkludera fler nästa gång?

Vad?

  1. Vad är vi nöjda med?
  2. Vad kan vi utveckla?
  3. Vad behöver vi för att kommunicera ännu mer inkluderande nästa gång?

Hur?

  1. Trovärdighet: För att bli betraktad som en inkluderande organisation krävs långsiktighet! Ta med resultatet in i nästa kampanj och ge inte upp!
  2. Variation: Nästa gång vi riktar oss till denna bransch kan vi ha ett annat fokus och testa ett annat inkluderande perspektiv.
  3. Mångfald: Saknades något perspektiv i arbetsgruppen? Finns det möjlighet att sätta samman en grupp med mer mångfald?