5. Utvärdera

Hur reagerade målgruppen? Fråga användaren!

Vem?

  1. Hur reagerade målgruppen på materialet vi skapade? Kände de sig inkluderade?
  2. Blev reaktionerna annorlunda än ni tänkt er?
  3. Lyssna på målgruppen! De kommer guida er.

Vad?

  1. Fick ni det ni beställde gällande inkludering?
  2. Var beställningen tydlig eller fanns det oklarheter?
  3. Uppdatera gärna beställningsmallen utifrån era erfarenheter

Hur?

  1. Uppnådde ni era mål gällande inkludering? Blev det som ni tänkt er? Borde ni gjort något annorlunda?
  2. Känns det svårt? Ta hjälp av inkluderingsexperter!
  3. Lär längs vägen - ta med lärdomarna in i nästa kampanj!