3. Beställ

Kan din leverantör tillräckligt mycket om jämlikhet? Ställ krav på att kompetensen ska finnas!

Vem?

  1. Vem eller vilka grupper ska materialet representera?
  2. Har vi gett förslag på vilka människor eller grupper vi gärna ser mer av i det beställda materialet?
  3. Gör en prioriteringslista så att leverantören vet vad den ska lägga mest kraft på att leverera.

Vad?

  1. Vilken kunskap har leverantören gällande inkluderande kommunikation?
  2. Vad behöver leverantören veta? Hen kan inte förväntas läsa mellan raderna.
  3. Var tydlig i beställningen, beskriv både vad du vill ha och vad du inte vill ha.

Hur?

  1. Låt gärna leverantören ta del av denna guide och andra riktlinjer för inkluderande kommunikation.
  2. Upprätta gärna en beställningsmall för inkludering så att de viktigaste sakerna alltid förmedlas.
  3. Anpassa beställningsmallen för varje unik beställning med specifika önskemål för det aktuella materialet.