5. Skapa en gemensam målbild

Att ha en gemensam målbild, riktning, är viktigt för samarbetet i det regionala servicearbetet och för att skapa engagemang lokalt.

De regionala aktörerna pratar främst om att ha en gemensam målbild för servicearbetet i länet i stort. Kommunerna menar i stället att det är viktigt att det finns en gemensam målbild mellan kommunen och lokala företrädare om vad specifika insatser ska leda till. Uppföljningen vi gjort visar att arbetet med lokala servicelösningar skapar mer engagemang och får större framgång på de orter som har en gemensam målbild.

Viktigt att vara med och bestämma riktning

Framgången i att arbeta med en gemensam riktning beror helt på vilken part som har satt målen. Ett exempel vi fått i vår uppföljning är: ”om länsstyrelsen sätter mål så blir de antagligen inte så populära på bygden”.

Exempel: Holmön utvecklade tre scenarier för att stärka servicen

Holmöns utvecklingsforum ville stärka ekonomi, servicelösningar och möjligheterna att bo, leva och verka på ön i Norra kvarken och genomförde därför en förstudie. För att få en gemensam målbild frågade man Holmöborna hur de ser på utvecklingen. Allas röster vägdes in. Med det som underlag identifierade man tre scenarion för att utveckla Holmön.

Tillsammans med kommunen har Holmöns utvecklingsforum sedan länge ett långsiktigt mål om att öka antalet bofasta. Förstudien ledde till en handlings­plan för att nå dit. Fokus i planen ligger på vad de faktiskt kan göra själva.