Vingåker vill skapa smarta landsbygder

 Vingåker har kommunen skapat aktiv medborgardialog och stöttning för den lokala kraften – genom det lokala utvecklingsforumet. I grunden handlar arbetet om att skapa relationer, tillit och förtroende i en ärlig dialog.

Två medelålders män och två medelålders kvinnor sitter och pratar vid ett kafébord.

Faktaruta

Invånare: 9 045 (juli 2022)
Projektägare: Vingåkers kommun
Projekttid: 2013–2022
Total kostnad: 4 500 000 kronor

Kontakt

Regina Westas-Stedt, Vingåker kommun
E-post:fornamn.efternamn-efternamn@vingaker.se

På 30 sekunder

 • I Vingåker rådde en vi-och-dom-mentalitet med konkurrens mellan byarna på landsbygden. För att nå visionen om Sveriges smartaste landsbygd valde kommunen därför att satsa på samverkan och delaktighet på ett helt nytt sätt.
 • Genom att skapa lokala utvecklingsgrupper och ett lokalt utvecklingsforum har de skapat aktiv samverkan och medborgardialog.
 • Arbetet har lett till ökat engagemang, ökad demokrati och minskad segregation. Det finns nu ett ”vi” och en gemensam Vingåkerbygd, som inte fanns förut. Forumet har också lett till många nya aktiviteter.

Om projektet

Eftersom Vingåker är en landsbygdskommun handlar landsbygdsutvecklingen där om hela kommunen. 2013 började kommunen arbeta på ett nytt sätt, som har fått stor uppmärksamhet.

– Många kommer till oss och vill använda vår modell. Men det krävs att man skapar förutsättningar för samverkan och tillit till varandra. Annars går det inte, säger Regina Westas-Stedt som är samhällsstrateg.

Det lokala utvecklingsforumet skapar förutsättningar för nätverkande och samverkan. Där är det tydligt vilka pengar kommunen har för drift av olika insatser och för lokal utveckling och de får hjälp av invånare att prioritera mellan insatser. Det leder till demokrati i vardagen, där medborgarna får vara med och påverka sitt närsamhälle.

– Det är en process där vi hela tiden hittar nya vägar för att samverka på riktigt. Vi är övertygade om att vi måste göra det, för vi klarar inte utmaningarna själva. Tillsammans kan vi göra väldigt mycket mer än vad kommun och civilsamhälle skulle åstadkomma på egen hand. Ofta är det stöttning och hejarop medborgarna vill ha. Vi öppnar rätt byråkratisk dörr åt dem, så att de kan möjliggöra sina idéer och bli ambassadör för sin plats, säger Regina Westas-Stedt och fortsätter:

– Mycket handlar om mod – att våga släppa ifrån sig mandatet till medborgarna. Rättvisan kanske också ligger i att behandla byar olika, utifrån vad de behöver. För att våga ta i det behöver man ta reda på de faktiska behoven och diskutera dem. Vi behöver också vara tydliga med att: ”Här är pengapåsen. Vad kan vi göra med den?” Med ökad förståelse och delaktighet blir man otroligt duktig på att samverka.

Vi har gått från synpunkter och beställarlistor till oss som kommun, till att fokusera på vad byborna vill göra i sin by och hur vi kan stötta dem i den processen. Det är en stor skillnad som har gjort att vi nu kan göra saker tillsammans på ett helt nytt sätt.

Aktiviteter

 • Tagit fram en varumärkesplattform med gemensam kommunikation för Vingåkersbygden.
 • Förankringsarbete genom att lyssna på invånares åsikter om sin bygd.
 • Tagit fram en utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden.
 • Skapat eller vidareutvecklat lokala utvecklingsgrupper ute i byarna. Dessa tar fram en lokal utvecklingsplan för sitt område.
 • Skapat ett sammanhang för byarnas utvecklingsarbete där de samspelar med varandra för utveckling av hela Vingåkersbygden.
 • Skapat ett arbetssätt och rutin för kontinuerlig uppföljning och revidering av lokala utvecklingsplaner och den kommunala utvecklings-och serviceplanen.
 • Skapat ett lokalt utvecklingsforum där medborgare och tjänstepersoner från kommunen medverkar.
 • Låtit diskussionerna i forumet ligga till grund för den kommunala service- och utvecklingsplanen.
 • Tagit gemensamma beslut om hur medlen för investeringar i landsbygden kan fördelas.
 • Arrangerat tematräffar för forumet utifrån behov från invånare och kommunala tjänstepersoner.
 • Arbetat med intern utveckling för att se vad som görs bra, vilka behov som finns och hur synergier kan skapas.

Resultat och lärdomar

 • Tänk på att bygga relationer och förtroende först, för att få samverkan att fungera
 • Var inte rädd för frustration, varken från medborgare, politiker eller tjänstepersoner. Mycket utveckling börjar där och frustration kan omvandlas till en enorm energi framåt.
 • Plocka lågt hängande frukter. Allt ni hör som är lätt att åtgärda – gör det! Det visar att ni menar allvar och lyssnar.
 • Släpp en fråga om den visar sig vara högt prioriterad men ingen vill ta tag i den. Ta upp det senare igen, annars riskerar man ta död på engagemanget.
 • Prova er fram och våga göra fel. Offentlig sektor säger ofta nej, för att det finns en risk att det kan bli fel. Men det kan också bli rätt. Det går också att ändra på saker om de inte blir rätt från början.
 • När man blir uppmärksammad för goda resultat stärks stoltheten och det är lättare att få förankring för det nya arbetssättet. Så se och sprid de goda resultaten!