Utveckla eller avveckla? Med smart industri är svaret enkelt

Industrin står inför en stor förändring. Företagen måste hänga med i utvecklingen. Hållbarhet och digitalisering är några av de största utmaningarna. I Västra Götaland har satsningen på smart industri hjälpt företagen att utvecklas - istället för att avvecklas!

Åsa Hasslin har varit projektledare för Catalyst, som jobbat för en smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad. Projektet har varit en del av en större regional satsning för industrins omställning och förnyelse i Västsverige. Arbetet har skett i samverkan mellan IUC Väst och IUC Sjuhärad.

- En av de största utmaningarna som industriföretagen i vår region har är omställningen. Det är en jättesnabb förändring som sker just nu och det är viktigt att driva mot cirkularitet, hållbarhet och digitalisering, säger Åsa Hasslin.

Syftet med projektet har varit att skapa synergier mellan pågående industrisatsningar och att stärka företagens kapacitet inom hållbar produktion och kompetensförsörjning. Målet har varit att fler företag ska ta del av andra aktörers erbjudanden.

- De företag vi träffat känner ofta att de i ledningen har en strategi, men de famlar i att få med hela företaget. Vi kan bidra genom att vara med på den resan, och visa att det finns hjälp att få, menar Åsa Hasslin.

Det övergripande målet har varit att den tillverkande industrin ska öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

- Projektet har bestått av fem arbetspaket med olika aktiviteter som behovsinventering, företagsanalys och fördjupningsanalys. Aktiviteterna visar vad företagen behöver göra för att komma vidare i utvecklingen, säger Åsa Hasslin.

Rent konkret har Åsa Hasslin och hennes projektkollegor jobbat med att medvetandegöra och att få företagen att inse att de faktiskt har ett behov av att utveckla sig.

- De måste exempelvis vara en attraktiv arbetsplats och kunna attrahera kompetens. Det är många arbetstillfällen som försvinner från regionen om inte företagen hänger med, säger Åsa Hasslin.

En av projektets största framgångar är att de har varit nära företagen. Resultaten hos företagen som deltagit i projektet har visat att de gör rätt saker, menar Åsa Hasslin.

- Vi har också visat för företagen att de inte behöver göra allt själva! Vi har koll på vilket projekt som passar företagets behov just nu och kan slussa dem rätt. Företag med behov av teknikutveckling har fått stöd av RISE, andra har deltagit i Almis eller Högskolan Västs olika företagsnätverk och många har fått finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen. Vi har lyssnat på vad de behöver för att kunna ställa om och de har kunnat göra konkreta insatser och skräddarsy verksamheten efter det. Ett konkret exempel kan vara en hållbar affärsmodell, berättar Åsa Hasslin.

Nästa steg efter projektet blir att inspirera företagen till att fortsätta jobba med de hållbara affärsmodellerna så att de kan utvecklas. Nu är de mer mogna och har kommit så pass långt. Projektet har bidragit till ett ökat intresse, och i vissa fall även en påbörjad process, för strategiskt utvecklingsarbete hos deltagande företag ur ett brett perspektiv, snarare än specifikt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Om projektet

  • Projektet ”Catalyst - för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad” pågick från januari 2019 till mars 2021 och finansierades genom uppdraget Smart industri i regionerna - en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.
  • Projektet har inventerat behoven hos nästan 200 industriföretag och stöttat elva företag att påbörja arbetet till mer cirkulära affärsmodeller.
  • Genom samverkan med andra aktörer har projektet slussat vidare fler än 40 företag så att de kan ta del av andra erbjudanden hos till exempel RISE eller Högskolan Väst.
  • Utöver att stärka företagens beställarkompetens har projektet visat på bredden av vilka stöd som finns för små och medelstora industriföretag.

Kontakt

  • Åsa Hasslin, projektledare, IUC Väst, fornamn.efternamn@iucvast.se