Stora etableringar kräver samverkan

De senaste åren har två globala företag etablerat sig i Skellefteå och Gävle-Sandviken. Sådana stora etableringar påverkar hela samhället i grunden och därför behövs samverkan på hög nivå. Region Västerbotten och Region Gävleborg har tillsammans tagit fram en guide för hur man kan tackla utmaningarna med kompetensförsörjning.

Northvolt fabrik

Faktaruta

Invånare: 273 192
Projektägare: Region Västerbotten i samarbete med Region Gävleborg
Projekttid: augusti 2019 - oktober 2020
Total kostnad:1 796 494 kr

Kontakt

Thomas Lundberg, Region Gävleborg
E-post: fornamn.c.efternamn@regiongavleborg.se

På 30 sekunder

 • Aldrig tidigare har så stora företag etablerat sig i dessa två regioner. Det innebär enorma möjligheter, men också stora, komplexa utmaningar.
 • För att hitta en gemensam väg framåt i frågor kring kompetensförsörjning, valde regionerna att samarbeta för att hitta en struktur i det som behövde göras.
 • Arbetet mynnade ut i en guide för stora etableringar. Resultatet visar vikten av samsyn, nytänkande, en positiv framtidssyn, en tydlig ansvarsfördelning, rätt utförda kalkyler samt kunskap om kringeffekter.

Om projektet

– Västerbotten och Gävleborg liknar varandra på flera sätt och därför valde vi att samarbeta för att skapa ett gemensamt lärande. Eftersom det saknades nationell kunskap om hur man möter så här stora expansioner behövde vi hitta svar på: Vem ska vara ansvarig? Vem ska fatta besluten och verkställa dem? berättar Joel Hedlund, näringslivsstrateg på Region Västerbotten.

Kriteriet för vad är ”stora etableringar” tog de fram under arbetets gång: när utmaningen blir för stor för den enskilda kommunen att hantera på egen hand. Och det är inte bara arbetskraft som behövs – etableringen drar med sig behovet av bostäder, infrastruktur, skolor, affärer och annan service. Eftersom hela regionen påverkas behöver man samverka från start.

– Vi insåg snabbt att vi behövde se både det stora och det lilla, att tänka globalt men jobba lokalt. Det kräver samverkan på flera olika nivåer, och det är viktigt att kunna tänka in de olika aktörerna redan från början, säger Stina Johansson, även hon näringslivsstrateg på Region Västerbotten, och fortsätter:

– Det är otroligt svårt att veta hur de faktiska effekterna av etableringen kommer att se ut. Därför är det viktigt att ta hjälp med analyser av kringeffekter. Kommer Skellefteå att få 3 000 fler invånare eller 15 000 fler? Det är en stor skillnad och styr otroligt mycket vilka förberedelser man behöver göra.

För Region Västerbotten är detta även en chans att skapa ett socialt hållbart samhälle, som präglas av mångfald. De arbetar därför för att attrahera fler kvinnor till den traditionellt manliga industrin.

Det här är en helt ny situation där vi är med och skriver historia. Att skapa den här guiden har varit ett sätt att samlas och reflektera, att skapa struktur i en komplex resa.

Aktiviteter

 • Regelbundna workshops med parter från Region Västerbotten respektive Region Gävleborg. Ett gemensamt arbete för att bygga upp kunskap och ta fram guiden för stora etableringar.
 • Intern regelbunden omvärldsbevakning.
 • Projektet har pågått samtidigt som arbetet på hemmaplan gått framåt. Aktiviteter och insikter har gradvis inarbetats och förändrat slutsatser i projektet.

Resultat och lärdomar

 • Det finns en enorm potential vid en etablering och summan av allas engagemang är stor. Men någon behöver agera dirigent för hela orkestern.
 • Ju fler som jobbar tillsammans och som delar bilden var man befinner sig och vart man ska – desto mer träffsäkert blir arbetet.
 • Att tänka nytt har varit en nyckelfaktor i arbetet. De befintliga systemen räcker oftast inte till för stora etableringar och man kan behöva rucka på rutiner och regler.
 • Tajmningen är viktig! När i tid kan man påverka och förändra olika frågor?
 • Att skapa en positiv målbild har varit avgörande för att få människor att våga göra satsningar.
 • Tappa inte bort de befintliga företagarna, de kommer också påverkas mycket av etableringen. Hitta sätt att koppla ihop det nya med det gamla.

Fördjupa dig

Rapporten ska fungera som ett verktyg för dialog, faktainsamling, ansvarsfördelning och beslut, både för de som ska underlätta etableringen och de som etablerar sig.