Personlig plan ger fler jobb i Markaryd

När Markaryds kommun stod inför ökande arbetslöshet och fler invånare med ekonomiskt bistånd, valde de att prova något helt nytt. Flera förvaltningar samverkar med individen i centrum och utifrån tydliga krav. Arbetet har lett till fler i arbete och en kraftig minskning av familjer med försörjningsstöd.

Ung man med skägg skriver på en whiteboard-tavla.

Faktaruta

Invånare: 10 353
Projektägare: Markaryds kommun
Projekttid: 2018–2020
Total kostnad: 7 miljoner kronor

Kontakt

Daniel Linares, Markaryds kommun
E-post: fornamn.efternamn@markaryd.se

På 30 sekunder

 • I Markaryd ökade arbetslösheten och behovet av försörjningsstöd. För att vända den negativa trenden av utanförskap skapade kommunen en ny förvaltning för arbetsmarknad och integration.
 • Där samverkar vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsenhet, integrationsenhet, serviceteam och samordningsförbund.
 • Med individuell planering och täta uppföljningar hjälper de individer ut i studier, arbetsträning eller arbete. För att få ekonomiskt bistånd krävs det att man följer sin planering.
 • Det nya arbetssättet har lett till lägre arbetslöshet, minskat försörjningsstöd samt en bättre hälsa och trygghet hos invånarna.

Om projektet

I Markaryd finns en stor andel nyanlända som ofta behöver extra hjälp med att hitta vägar till arbete eller utbildning. När försörjningsstödet blir den huvudsakliga inkomsten finns en stor risk att man hamnar i utanförskap. Därför valde Markaryds kommun att ta krafttag för att få fler i arbete eller annan sysselsättning.

Genom en helt ny förvaltning skapade de ett samarbete mellan ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Där arbetar alla mot samma mål – att individen ska bli självförsörjande. Förvaltningen började som ett treårigt projekt men blev därefter permanent.

– Grunden i metoden är att när man söker bistånd skapar man en individuell plan tillsammans med sin arbetsmarknadskoordinator, och det är viktigt att den följs. Individen ska vara på plats på lektioner, möten och arbetsträning, annars kan man få avslag på sin ansökan. Vi ställer tuffa krav men vi bryr också om individerna. Hur går det för dem? Trivs de? Vi sätter människan i mitten, har goda samtal och ser till att de får rätt hjälp på rätt sätt, säger Elisabeth Fock, kommunchef.

Och siffrorna talar sitt tydliga språk. I slutet av 2020 var arbetslösheten i Markaryd den lägsta på tio år, och kostnaderna för ekonomiskt bistånd hade minskat med två tredjedelar.

– Vi har fler föräldrar som går till arbetet och försörjer sin familj. Färre barn lever i hushåll som behöver kommunen hjälp med att få pengar till mat på bordet. Det är en stor samhällsvinst i detta, säger Elisabeth Fock.

Vi är ofta alldeles för rädda för att ställa frågor och krav, men det är en omsorg i sig. För att få rätt hjälp krävs ärlighet.

Aktiviteter

 • Rekrytering av ny personal.
 • Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
 • Automatiserat ekonomiskt bistånd.
 • Införande av en gemensam metod som alla medarbetare är insatta i.
 • Särskilda insatser för unga.

Resultat och lärdomar

 • Metoden bygger på att tjänstepersonerna inom kommunen har kontakt med varandra, från utbildning till arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd.
 • Att jobba tillsammans är avgörande. Arbetssättet kräver samsyn och tydlighet från högsta ledning ner till operativ nivå. Man behöver göra på samma sätt när man möter kommuninvånarna, oavsett var i verksamheten de kommer in.
 • Sätt individen i mitten. Se till att du får rätt information och att individen får rätt hjälp. Då slipper personen bollas runt bland olika instanser och du kan fatta beslut på rätt grunder.
 • Se kontrollen som en handling av omsorg. Det är ett sätt att säkerställa att allt löper på i individens planering, eller om något behöver justeras.
 • Vid bidragsfusk krävs det bara kontroller eller polisanmälningar några få gånger. Sedan tenderar fusket att upphöra, även hos de som tillämpar samma typ av försök till att få bistånd.