Lättillgänglig statistik underlättar för många

Med interaktiva statistikrapporter kan Region Örebro län erbjuda relevant och uppdaterad data kring kompetensförsörjning genom några enkla knapptryck. Ett stöd som underlättat arbetet för såväl lärosäten och omställningsorganisationer som för regionen själv.

Två kvinnor vid framför varsin dator

Fotograf Rebecca Larsson, Region Örebro län

På 30 sekunder

  • Region Örebro län har tagit fram interaktiva statistikrapporter som alla med koppling till kompetensförsörjning kan använda för faktainhämtning och underlag för analyser och beslut.
  • Rapporterna är gjorda i analys- och visualiseringsverktyget Microsoft Power BI. De innehåller data kring bland annat näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Statistiken är i många fall könsuppdelad men går också att sortera på andra bakgrundsvariabler. Delar av den är nedbruten på kommunnivå.
  • Statistiken finns tillgänglig på webben och används ofta som underlag i möten mellan regionen och aktörer inom näringsliv och utbildning.

  Om projektet

  – Tidigare fick man gå till analytikerna och be dem ta fram specifik statistik för varje unikt tillfälle, nu kan jag med några enkla knapptryck ta fram det underlag jag behöver beroende på vem eller vilka jag ska träffa, säger Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare på Region Örebro län.

  Analytikern Malin Lindqvist instämmer.

  – De frågorna finns inte längre och det sparar massor av tid, säger hon och tillägger att hon nu har möjlighet att fokusera på fördjupade analyser i samarbete med olika aktörer.

  Och istället för att bara dra massa siffror kan de numera skicka en länk till de aktörer som efterfrågar statistik kring kompetensförsörjning där de själva kan tolka och analysera tillgängliga data.

  Genom att titta på olika matchningsindikatorer kan man exempelvis se hur många som yrkesutbildade som valt att jobba inom sitt område. Är det få kanske svaret inte är att utbilda fler utan att titta på andra faktorer som arbetsvillkor eller utvecklingsmöjligheter.

  – Det är lite för tidigt att prata om vilka resultat vi sett, just nu känns det mest bara ”wow”, säger Maria Svensson Hallberg.

  Med stöd av Power BI-rapporten har hon bland annat hållit ett föredrag för arbetslösa utrikesfödda personer. Ett möte som öppnade upp för nya tankar och idéer kring framtidens arbetsmarknad och att behoven kan se olika ut geografiskt.

  – Vi har också sett ett intresse från skolorna att använda rapporten för att kunna skapa utbildningar som inte bara utgår från elevernas intresse utan också är tydligt kopplade till arbetsmarknadens behov. Ska arbetsmarknaden fungera så måste det finnas en stor medvetenhet från båda håll ganska tidigt i processen, säger Maria och nämner bland annat industriföretagens och utbildningsaktörernas gemensamma ansträngningar att få fler barn och unga intresserade av teknik.

  Region Örebro läns rapport har också varit ett stöd för omställningsorganisationer i hanteringen av det nya omställningsstödet.

  – Deras uppdrag är att stötta personer i omställningsprocessen med vägledning men också att ge yttrande till CSN. Varje person som sökt ska få ett beslut och då behövs det ett underlag, de behöver känna till om utbildningarna är relevanta för framtidens arbetsmarknad. Där har vi kunnat hjälpa till genom att gå igenom Power BI-rapporten och visa hur det ser ut i länet när det gäller matchningsindikatorer och prognoser, säger Maria Svensson Hallberg.

  Aktiviteter

  • Samarbete mellan analytiker och utvecklingsledare för att titta på vilken statistik som är relevant och hur behoven ser ut.
  • Fördjupa medarbetarnas kunskaper i Power BI för att bygga kompetensen att skapa rapporterna i det digitala verktyget.
  • Samla in statistik från i huvudsak öppna data.
  • Förbättra och förfina processerna efterhand.
  • Sprida rapporterna i så många olika sammanhang som möjligt.
  • Använda rapporterna som en gemensam kunskapsplattform i dialogen med olika aktörer inom näringsliv och utbildning.

  Det är en komplex bild som alla aktörer inom kompetensförsörjning behöver samlas kring. Rapporten ger möjligheter att skapa en gemensam problembild och göra bedömningar av vad vi ser och vad vi behöver, istället för att alla ska sitta och gissa på sitt håll.

  Resultat och lärdomar

  • Målgruppsanpassat och tillgängligt flöde av statistik som uppdateras kontinuerligt.
  • Rapporterna ger utrymme för regionen att tillsammans med relevanta aktörer gå vidare med djupare analyser kring orsakerna till länets resultat.
  • Stor tidsbesparing på lång sikt eftersom analytikerna inte behöver ta fram statistik för enskilda tillfällen.
  • Möjlighet att snabbt och enkelt möta efterfrågan på statistik och underlag genom att länka till rapporten.

  Fördjupa dig

  Kontakt

  Maria Svensson Hallberg
  Utvecklingsledare Region Örebro län
  maria.svensson-hallberg@regionorebrolan.se