I Östergötland samverkar hela regionen för större investeringar

När mindre och mellanstora kommuner får stora företagsetableringar behövs oftast hjälp utifrån. Region Östergötland såg ett behov av att öka samverkan och utveckla en regional funktion för frågor om investeringar och etableringar.

Fyra personer står i ring och håller händer

Faktaruta

Invånare

469 704

Projektägare

Region Östergötland

Projekttid

2019–2022

Total kostnad

10 500 000 kr

På 30 sekunder

 • I Motala kommun skulle semesteranläggningen Lalandia etableras, något kommunen behövde hjälp med hantera. Samtidigt saknade regionen en funktion för att ta hand om större etableringar. Därför startade projekt TEAM Östergötland, för att utveckla den funktionen och använda Lalandia som konkret case.
 • Genom analyser, seminarier och många personliga möten kartlade projektet de olika kommunernas behov och Östergötlands starka områden. De tre fokusområdena var investering, besöksnäring och rekrytering.
 • Resultatet blev en helt ny funktion hos regionen som stöttar kommunerna med större företagsetableringar. Numera arbetar hela Östergötland som ett team när det handlar om investering och etablering i regionen.

Om projektet

Det treåriga projektet TEAM Östergötland har involverat ett stort antal personer. I det nyhetsbrev som projektet regelbundet skickade ut stod slutligen cirka 250 personer på sändlistan. Mattias Flodström är projektledare från Region Östergötland och han beskriver kommunikation och förankring som avgörande för projektet.

– Vi har fått ihop många trådar och samverkan har verkligen ökat. Att vi har jobbat med lyhördhet och tydlig kommunikation löpande under hela projektet har bidragit till en stark delaktighet som vi nog inte hade haft annars. Idag har vi ett helt annat samarbete med kommunerna i frågor om etablering och investering än vi hade tidigare, säger Mattias Flodström.

Genom praktiska case som Lalandia och andra etableringar i Östergötland har kunskapen ökat både ute i kommunerna och på regionen hur de ska arbeta framöver. Slutresultatet av projektet är en ny funktion på regionen som tar ett tydligt ledarskap i frågor om investering och etablering och dit kommunerna kan vända sig till för stöd. De har bland annat tagit fram regionala etablerings- och rekryteringsanalyser som pekar ut Östergötlands starka områden och prioriterade målgrupper.

– En etablering som sysselsätter flera tusen människor påverkar alla kommuner. Därför blir det en regional fråga där vi måste ta ett gemensamt ansvar. Attraktiviteten i vårt erbjudande som region bygger på att vi gör det här tillsammans. Och där har många kommuner tydligt gått från att vara lite hemliga, till att nu verkligen förstå värdet av att jobba ihop, säger Malin Thunborg, enhetschef för enheten för tillväxt på Region Östergötland.

Namnet TEAM Östergötland har varit viktigt för ett brett samarbete. Kommunerna känner att de tillhör något mer än sin egen kommun, men något som ändå inte var regionen. Vi är ett team, för vi jobbar tillsammans och stöttar varandra.

Aktiviteter

 • Förankring och behovsanalys i kommunerna genom personliga möten.
 • Tagit fram en regional etableringsanalys som pekar ut Östergötlands starka områden som kan attrahera internationella investeringar.
 • Workshops och seminarier med kommuner och företag utifrån konkreta etableringar. Syftet var att öka kunskapen om vilket arbete det kräver och hur processen kan se ut.
 • Tagit fram ett klusterkoncept för besöksnäringen, där flera destinationer samverkar för ökad attraktionskraft.
 • Tagit fram en rekryteringsanalys för att identifiera arbetsgivarnas prioriterade målgrupper och marknader samt vad som avgör om målgrupperna vill flytta till regionen.
 • Studiebesök hos jämförbara regioner för att lära av deras arbete.
 • Byggt upp en struktur för ett regionalt ledarskap i frågor om investering och etablering.

Resultat och lärdomar

 • Förankring är a och o. Genom att lägga mycket tid på att lyssna på kommunernas behov ökade både kunskapen och tilliten. Det lade grunden för ett nära samarbete och en vi-känsla.
 • Tydlig information och kommunikation genom hela projektet, bland annat genom nyhetsbrev, har bidragit till en stark delaktighet.
 • Alla regioner ser olika ut, så det gäller att skaffa kunskap om hur andra gör och skapa sin egen lösning som passar den egna organisationen.
 • Att arbeta med konkreta etableringar i en läroprocess har varit framgångsrikt. Det blir en naturlig samverkan mellan kommuner och regionen. Utmaningen är att håla ut strategiskt, när andra aktörer vill att regionen ska snabba på processen.
 • En aktör som Business Sweden har ett stort värde. En enskild region kan inte hålla koll på internationella intressenter utan behöver en länk ut i världen.

Fördjupa dig

Kontakt

Marianne Lind
Region Östergötland
fornamn.efternamn@regionostergotland.se