Tillväxtverket

Vad är det vi mäter och hur?

Här hittar du fördjupad information om Tillväxtverkets undersökningar om turism.

Inkvarteringsstatistiken

Inkvarteringsstatistiken redovisar boende på kommersiella anläggningar. Variabler som används är kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser.

Statistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek.

Statistiska Centralbyrån (SCB) är Tillväxtverkets leverantör för inkvarteringsstatistik.

Undersökning om utländskt resande - IBIS

Tillväxtverket genomför en nationell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare i Sverige). Undersökningen ska ge svar på frågor som har att göra med totala volymer på inresandet uppdelat på olika kategorier och målgrupper samt tider under året. Syftet är också att samla in information om utlägg uppdelat på ändamål för att kunna ge ett bra underlag till Nationalräkenskaperna (SCB) och de så kallade TSA-beräkningarna (Tourism Satellite Account). Varje år görs ca
20 000 intervjuer.

Leverantör under åren 2011-2014 är Markör Marknad & Kommunikation.

Turistsatelliträkenskaper

Turistsatelliträkenskaper/Tourism Satellite Account (TSA) mäter turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige. Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av varor och tjänster i Sverige som härrör från turism. Turistsatelliträkenskaperna är kopplade till de svenska nationalräkenskaperna, vilket innebär att det är svenska företags ekonomi som summeras. Utländska företag, bl a inom transportsektorn, som är involverade i svensk turism summeras i sina respektive länders nationalräkenskaper.

Förutsättningen för att kunna genomföra TSA-beräkningarna är att det finns tillgång till data om turisters utlägg fördelat på ändamål, statistik över boende, transporter och resevalutaflöden. Det är bland annat av dessa orsaker som Tillväxtverket behöver säkra tillgång till data genom de ovan uppräknade undersökningarna. Beräkningarna görs på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på SCB, enligt internationellt accepterad metodik, framtagen av bl a UNWTO.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.