Tillväxtverket

Svensk industri har bra konkurrenskraft

Den svenska industrin har utvecklats väl under de senaste åren. Nästan 27 000 nya jobb har skapats i de små och medelstora industriföretagen. Samtliga län har en konkurrenskraftig industri.

Det visar resultaten i en ny rapport från Tillväxtverket. Rapporten Industrins tillväxt och konkurrenskraft bygger på en studie av förädlingsvärde, nya jobb, nya företag och konkurrenskraft i 20 000 svenska industriföretag med 1–499 anställda under perioden 2011–2016.

Ladda ner rapporten Industrins tillväxt och konkurrenskraft

Det finns 20 000 industriföretag med 1–499 anställda i Sverige. I dessa företag jobbar 290 000 personer, vilket är en ökning med 10 procent sedan 2011.

Alla industribranscher är konkurrenskraftiga

Rapporten visar att alla delbranscher inom industrin var konkurrenskraftiga under perioden 2011–2016. Bäst konkurrenskraft har Life science, Papper/massa, Elektronikindustri och Kemisk industri.

Störst tillväxt i förädlingsvärde under samma period har Trävaruindustri, Elektronikindustri och Livsmedelsindustri haft. Life science och Utvinning har dock minskat sitt förädlingsvärde under perioden 2011–2016.

Nästan samtliga branscher ligger i den övre högra kvadranten i figuren nedan, vilket innebär att de har god konkurrenskraft och tillväxt.

Bollarnas storlek på bilden nedan är proportionella mot det samlade förädlingsvärdet i branschen år 2016.

Grafisk bild över konkurrenskraft och tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016. Innehållet beskrivs i texten ovanför bilden.

Flest nya industrijobb i Västra Götaland

Fördelat i landet skapades de flest nya industrijobb under perioden 2011–2016 i Västra Götalands län följt av Stockholms, Skåne och Jönköpings län. Tillväxten i antal industriföretag var störst i Stockholms län, följt av Västra Götalands, och Skåne län.

I 35 av Sveriges kommuner finns vart fjärde jobb på industriföretag – det gäller främst kommuner i Småland, Västra Götaland och Bergslagen.

Se presentationen av Industrins tillväxt och konkurrenskraft

Industrins tillväxt och konkurrenskraft - presentation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Industrin tillväxt och konkurrenskraft - panelsamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.