Tillväxtverket

Nytt rekord för sommarturismen

Efter två år med pandemi slog antalet gästnätter nytt rekord under sommarmånaderna 2022.

Antalet gästnätter på kommersiella turistboenden uppgick till omkring 30,2 miljoner i Sverige under juni, juli och augusti. Det är en ökning med 18 procent jämfört med föregående sommar, och två procent fler än 2019.

Ökning av utländska besökare

Sommaren innebar därmed även ett besöksrekord med det största antalet gästnätter sedan 2008. Uppgången drivs framför allt av återvändande utländska besökare.

– Vi ser en rekordstor ökning av utländska besökare, till följd av de släppta restriktionerna. Det är efterlängtade siffror för besöksnäringen, som har varit en av de mest utsatta branscherna under pandemin. Den stora omställningen har dock lett till svårigheter för företagen att hitta personal, säger Hannah Hall, analytiker på Tillväxtverket.

Diagram över antal gästnätter sommar 2022

Sammanlagt stod de utländska turisterna denna sommar för ungefär en fjärdedel av gästnätterna i Sverige. Flest gästnätter stod besökare från Norge, Tyskland och Nederländerna.

– I landet som helhet har antalet besökare från våra två viktigaste marknader, Tyskland och Norge, nästan återhämtat sig till nivån före pandemins utbrott. De tyska besökarna lockas främst av Sveriges unika naturupplevelser. Sverige är dessutom världsledande inom hållbart resande, vilket talar för att de tyska gästnätterna kommer att fortsätta att öka, säger Hannah Hall, analytiker på Tillväxtverket.

Antal gästnätter per land under månaderna juni, juli och augusti 2022 jämfört med 2021 och 2019.
* Avrundat till närmaste 500-tal
** De amerikanska siffrorna kan komma att revideras.

Land

Antal gästnätter jun-aug*

Förändring mot 2021

Förändring mot 2019

Norge

2 329 000

+458%

+1%

Tyskland

2 213 000

+87%

-6%

Nederländerna

573 500

+67%

+5%

USA**

508 000

+122%

+12%

Danmark

423 500

+42%

-19%

Finland

254 000

+388%

-2%

Schweiz

240 500

+122%

-8%

Storbritannien

235 000

+137%

-26%

Frankrike

151 500

+118%

+2%

Polen

121 000

+29%

+16%

Rekordsäsong för hotell

Under sommarmånaderna är hotell den vanligaste anläggningsformen i Sverige. 46 procent av alla gästnätter registrerades på hotell.

– Hotellbranschen drabbades hårt under pandemin när de utländska turisterna uteblev. I år valde fler inhemska, svenska turister att bo på hotell än i fjol. Det tillsammans med återkomsten av de utländska turisterna gör sommaren 2022 till en rekordsäsong för hotellbranschen. Däremot klarade sig campingbranschen bra under pandemin, men antalet svenska turister på campingarna 2022 var lägre än rekordåret 2021, säger Hannah Hall, analytiker på Tillväxtverket.

Gästnätter fördelade på anläggning.
Avrundat till närmaste 500-tal. Stugor och lägenheter är en samlingskategori för privata stugor och lägenheter som förmedlats via kommersiella sajter eller liknande, exklusive Airbnb.

Anläggningstyp

Antal gästnätter jun-aug

Förändring mot 2021

Förändring mot 2019

Hotell

13 834 000

+28%

+4%

Camping

12 641 500

+12%

+2%

Vandrarhem

1 426 500

+16%

-6%

Stugor och lägenheter

1 199 500

+4%

+/-0%

Stugbyar

1 054 000

-6%

-8%

Antalet gästnätter ökade i 16 av 21 län jämfört med i fjol. 14 av 21 län låg på en högre nivå än innan pandemin. I elva län slogs dessutom besöksrekord.

Kortvarigt uppsving

– Ökade kostnader på grund av inflation och räntehöjningar, kombinerat med att hushållen har mindre pengar att spendera på resor, riskerar dock att göra årets uppsving kortvarigt för småföretagen. Senast vi såg en större nedgång i turismen var under den ekonomiska krisen i början på 90-talet. Många i branschen frågar sig nu om vi står inför en liknande nedgång under 2023, säger Hannah Hall, analytiker på Tillväxtverket.

Antal gästnätter under juni, juli och augusti 2022 fördelat per län.
* Avrundat till närmaste 500-tal

Län

Antal gästnätter jun-aug*

Förändring mot 2021

Förändring mot 2019

Blekinge

614 500

+2%

-3%

Dalarna

1 574 000

+14%

-1%

Gotland

753 000

-6%

+4%

Gävleborg

594 000

+/-0%

+9%

Halland

1 744 000

+/-0%

-3%

Jämtland

828 500

-4%

+/-0%

Jönköping

888 000

+18%

+5%

Kalmar

2 455 000

+3%

+12%

Kronoberg

529 000

+14%

+1%

Norrbotten

1 236 000

+39%

+1%

Skåne

3 081 000

+12%

+2%

Stockholm

4 884 000

+57%

-3%

Södermanland

508 000

-1%

-3%

Uppsala

485 500

+10%

+8%

Värmland

1 069 500

+43%

-1%

Västerbotten

847 000

+13%

+5%

Västernorrland

678 500

+9%

+17%

Västmanland

374 500

+7%

+10%

Västra Götaland

5 344 500

+23%

+4%

Örebro

661 000

+26%

+6%

Östergötland

1 006 000

+9%

+4%

Sverige

30 155 500

+18%

+2%

Om statistiken

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för kommersiella boendeanläggningar i Sverige (hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser).

Gästnätter är ett mått på antalet nätter gäster bor på kommersiella boendeanläggningar.

Läs mer om statistiken: Om statistiken - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Statistiken för sommarsäsongen 2022 är preliminär.

Sommarsäsongen omfattar juni, juli och augusti.

Kontakt

Hannah GrayHall, analytiker Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-6710801