Tillväxtverket

Hur gick det för besöksnäringen 2021 kvartal 2?

Besöksnäringens omsättningsutveckling under andra kvartalet 2021

Tillväxtverket följer kvartalsvis upp den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner och näringsliv, med en särskild fördjupning om besöksnäringen. Statistik över löneinkomster och uppskattad produktion per region samt företagens omsättning per bransch presenteras. Nedan finns en länk till avsnittet i webbartikeln som specifikt handlar om besöksnäringen.

Webbartikel om Ekonomiska läget 2021 Kvartal 2 – avsnittet om besöksnäringen