Tillväxtverket

Sommarturismen 2021

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende sommarsäsongen 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 32 procent jämfört med sommarsäsongen 2020.

De svenska och utländska gästnätterna ökade med 23 procent respektive 167 procent. De svenska gästnätterna är på högre nivåer jämfört med innan pandemin.

Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under sommarsäsongen (juni, juli och augusti) 2021 till drygt 25 miljoner, en ökning med 32 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. Det är fortfarande liten bit kvar innan vi är tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin. Jämfört med sommarsäsongen 2019 var det 15 procent färre gästnätter under sommarsäsongen 2021.

De svenska gästnätterna uppgick till 21,7 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period året innan och en ökning med 6 procent jämfört med 2019. De svenska gästnätterna under sommarsäsongen 2021 var alltså fler än innan pandemin. Det kan, bland annat, ha sin förklaring i ett större fokus på den inhemska marknaden från näringen, restriktioner utomlands, uppdämd reslust, ökad vaccinationsgrad samt lättade inhemska restriktioner. Antalet utländska gästnätter under sommarsäsongen 2021 uppgick till nästan 3,4 miljoner, vilket var en ökning med 167 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. Trots den stora procentuella ökningen så låg de utländska gästnätterna fortfarande under normala nivåer.

Ökning av gästnätter i alla län

Under sommarsäsongen 2021 skedde en ökning av antalet gästnätter i alla län jämfört med motsvarande period året innan. Störst relativ ökning hade Stockholms län, följt av Kronobergs län samt Västerbottens län. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till drygt 3,1 miljoner, vilket var en ökning med 69 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. Kronobergs län med 470 000 gästnätter hade en ökning med 58 procent. Gästnätterna i Västerbottens län uppgick till 750 000, en ökning med 52 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. I många län var gästnätterna till och med fler än innan pandemin.

Minst relativ ökning hade Hallands län, följt av Blekinge län och Örebro län. Antalet gästnätter i Hallands län uppgick till 1,7 miljoner, vilket är en ökning med 11 procent. Blekinge län med nästan 570 000 gästnätter ökade också med 11 procent medan gästnätterna i Örebro län uppgick till cirka 530 000 gästnätter, vilket motsvarade en ökning med 15 procent jämfört med 2020.

Utländska gästnätter

Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader (under normala omständigheter), Norge och Tyskland, uppgick under sommarsäsongen 2021 till cirka 410 000 respektive 1,2 miljoner, en ökning med 312 procent respektive 167 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. De danska gästnätterna uppgick till nästan 300 000, vilket var en ökning med 127 procent jämfört med motsvarande period året innan. Gästnätterna från Finland uppgick till drygt 49 000, en ökning med 180 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. Totalt sett var det 3,4 miljoner utländska gästnätter, en ökning med 167 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. Även om de utländska gästnätterna ökade jämfört med förra året är de ännu inte uppe på liknande nivåer som innan pandemin. Det var 62 procent färre utländska gästnätter under sommarsäsongen 2021 jämfört med motsvarande period 2019.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under sommarsäsongen 2021 till cirka 8,3 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 50 procent jämfört med sommarsäsongen 2020.

Gästnätter på hotell uppgick till 10,8 miljoner, vilket motsvarade en ökning med 47 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. Logiintäkterna uppgick till 5,8 miljarder kronor, en ökning med 59 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

På campingar registrerades under sommarsäsongen 2021 nästan 11 miljoner gästnätter, en ökning med 20 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. Logiintäkterna på campingar uppmättes till 1,5 miljarder kronor, en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

På vandrarhem ökade gästnätterna under sommarsäsongen 2021 med 44 procent jämfört med motsvarande period 2020, till nästan 1,3 miljoner. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till 404 miljoner kronor, vilket var en ökning med 48 procent.

I stugbyarna ökade gästnätterna med 26 procent till drygt 1,1 miljoner. De samlade logiintäkterna ökade med 37 procent jämfört med sommarsäsongen 2020 och uppgick till cirka 349 miljoner kronor.

Det var drygt 1,1 miljoner gästnätter på kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) under sommarsäsongen 2021, vilket var en ökning med 31 procent jämfört med motsvarande period förra året. Logiintäkterna för SoL uppgick till nästan 300 miljoner kronor, vilket var en ökning med 49 procent jämfört med sommarsäsongen 2020.

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55