Tillväxtverket

Ökning av gästnätter i augusti

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende augusti 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 37 procent jämfört med augusti 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 23 procent respektive 170 procent. De svenska gästnätterna är på högre nivåer jämfört med innan pandemin.

Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under augusti 2021 till drygt 8,3 miljoner, en ökning med 37 procent jämfört med augusti 2020. Det är fortfarande liten bit kvar innan vi är tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin. Jämfört med augusti 2019 var det 7 procent färre gästnätter under augusti 2021.

De svenska gästnätterna uppgick till drygt 6,7 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period året innan och en ökning med 10 procent jämfört med 2019. De svenska gästnätterna i augusti månad var alltså fler än innan pandemin. Det kan, bland annat, ha sin förklaring i ett större fokus på den inhemska marknaden från näringen, restriktioner utomlands, uppdämd reslust, ökad vaccinationsgrad samt lättade inhemska restriktioner. Antalet utländska gästnätter uppgick under augusti 2021 till cirka 1,5 miljoner, vilket var en ökning med 170 procent jämfört med augusti 2020. Trots den stora procentuella ökningen så låg de utländska gästnätterna fortfarande under normala nivåer.

Ökning av gästnätter i alla län

Under augusti 2021 skedde en ökning av antalet gästnätter i alla län jämfört med motsvarande period året innan. Störst relativ ökning hade Stockholms län, följt av Kronobergs län samt Gotlands län. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till drygt 1,2 miljoner, vilket var en ökning med 73 procent jämfört med augusti 2020. Kronobergs län med 180 000 gästnätter hade en ökning med 70 procent. Gästnätterna i Gotlands län uppgick till 258 000, en ökning med 54 procent jämfört med augusti 2020. I många län var gästnätterna till och med fler än innan pandemin.

Minst relativ ökning hade Hallands län, följt av Gävleborgs län och Södermanlands län. Antalet gästnätter i Hallands län uppgick till 509 000, vilket är en ökning med 12 procent. Gävleborgs län med nästan 180 000 gästnätter ökade med 15 procent medan gästnätterna i Södermanlands län uppgick till cirka 160 000 gästnätter, vilket motsvarade en ökning med 16 procent jämfört med 2020.

Utländska gästnätter

Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader (under normala omständigheter), Norge och Tyskland, uppgick under augusti 2021 till cirka 136 000 respektive 619 000, en ökning med 240 procent respektive 170 procent jämfört med augusti 2020. De danska gästnätterna uppgick till drygt 93 000, vilket var en ökning med 92 procent jämfört med motsvarande period året innan. Gästnätterna från Finland uppgick till 20 000, en ökning med 195 procent jämfört med augusti 2020. Totalt sett var det 1,5 miljoner utländska gästnätter, en ökning med 170 procent jämfört med augusti 2020. Även om de utländska gästnätterna ökade jämfört med förra året är de ännu inte uppe på liknande nivåer som innan pandemin. Det var 44 procent färre utländska gästnätter i augusti jämfört med samma månad 2019.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under augusti 2021 till cirka 2,9 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 54 procent jämfört med augusti 2020.

Gästnätter på hotell uppgick till drygt 3,9 miljoner, vilket motsvarade en ökning med 52 procent jämfört med augusti 2020. Logiintäkterna uppgick till 2,2 miljarder kronor, en ökning med 62 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

På campingar registrerades under augusti 2021 drygt 3,2 miljoner gästnätter, en ökning med 21 procent jämfört med augusti 2020. Logiintäkterna på campingar uppmättes till 431 miljoner kronor, en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

På vandrarhem ökade gästnätterna under augusti 2021 med 51 procent jämfört med motsvarande månad 2020, till 443 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till nästan 145 miljoner kronor, vilket var en ökning med 57 procent.

I stugbyarna ökade gästnätterna med 31 procent till drygt 346 000. De samlade logiintäkterna ökade med 51 procent jämfört med augusti 2020 och uppgick till 113 miljoner kronor.

Det var drygt 349 000 gästnätter på kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) under augusti 2021, vilket var en ökning med 31 procent jämfört med motsvarande period förra året. Logiintäkterna för SoL uppgick till nästan 80 miljoner kronor, vilket var en ökning med 38 procent jämfört med augusti 2020.

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55