Tillväxtverket

Ökning av gästnätter i juli

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende juli 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 25 procent jämfört med juli 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 16 procent respektive 191 procent. De svenska gästnätterna är på högre nivåer jämfört med innan pandemin.

Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under juli 2021 till drygt 11,7 miljoner, en ökning med 25 procent jämfört med juli 2020. Det är fortfarande en bit kvar innan vi är tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin. Jämfört med juli 2019 var det 14 procent färre gästnätter under juli 2021.

De svenska gästnätterna uppgick till drygt 10,2 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period året innan och en ökning med 10 procent jämfört med 2019. De svenska gästnätterna i juli månad var alltså fler än innan pandemin. Det kan ha sin förklaring i ett större fokus på den inhemska marknaden från näringen, restriktioner utomlands, uppdämd reslust, ökad vaccinationsgrad samt lättade inhemska restriktioner. Antalet utländska gästnätter uppgick under juli 2021 till cirka 1,4 miljoner, vilket var en ökning med 191 procent jämfört med juli 2020. Trots den stora procentuella ökningen så låg de utländska gästnätterna fortfarande under normala nivåer.

Ökning av gästnätter i alla län

Under juli 2021 skedde en ökning av antalet gästnätter i alla län jämfört med motsvarande period året innan. Störst relativ ökning hade Stockholms län, följt av Kronobergs län samt Västerbottens län. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till drygt 1,2 miljoner, vilket var en ökning med 71 procent jämfört med juli 2020. Kronobergs län med 210 000 gästnätter hade en ökning med 57 procent. Gästnätterna i Västerbottens län uppgick till 340 000, en ökning med 49 procent jämfört med juli 2020. I vissa län var gästnätterna till och med fler än innan pandemin. Dessa var Gävleborg, Västernorrland, Västmanland, Jämtland, Södermanland, samt Gotlands län.

Minst relativ ökning hade Hallands län, följt av Blekinge och Örebro län. Antalet gästnätter i Hallands län uppgick till 790 000, vilket är en ökning med 7 procent. Blekinge län med nästan 280 000 gästnätter ökade med 8 procent medan gästnätterna i Örebro län uppgick till cirka 250 000 gästnätter, vilket även det var en ökning med 8 procent jämfört med 2020.

Utländska gästnätter

Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader (under normala omständigheter), Norge och Tyskland, uppgick under juli 2021 till cirka 230 000 respektive 450 000, en ökning med 432 procent respektive 209 procent jämfört med juli 2020. De danska gästnätterna uppgick till drygt 160 000, vilket var en ökning med 180 procent jämfört med motsvarande period året innan. Gästnätterna från Finland uppgick till 18 000, en ökning med 240 procent jämfört med juli 2020. Totalt sett var det 1,4 miljoner utländska gästnätter, en ökning med 191 procent jämfört med juli 2020. Även om de utländska gästnätterna ökade jämfört med förra året är de ännu inte uppe på liknande nivåer som innan pandemin. Det var 66 procent färre utländska gästnätter i juli jämfört med samma månad 2019.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under juli 2021 till cirka 3,7 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 42 procent jämfört med juli 2020.

Gästnätter på hotell uppgick till drygt 4,7 miljoner, vilket motsvarade en ökning med 39 procent jämfört med juli 2020. Logiintäkterna uppgick till 2,4 miljarder kronor, en ökning med 54 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

På campingar registrerades under juli 2021 nästan 5,3 miljoner gästnätter, en ökning med 13 procent jämfört med juli 2020. Logiintäkterna på campingar uppmättes till 740 miljoner kronor, en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

På vandrarhem ökade gästnätterna under juli 2021 med 39 procent jämfört med motsvarande månad 2020, till cirka 580 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till 190 miljoner kronor, vilket var en ökning med 44 procent.

I stugbyarna ökade gästnätterna med 19 procent till nästan 530 000. De samlade logiintäkterna ökade med 26 procent jämfört med juli 2020 och uppgick till cirka 170 miljoner kronor.

Det var drygt 590 000 gästnätter på kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) under juli 2021, vilket var en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande period förra året. Logiintäkterna för SoL uppgick till cirka 170 miljoner kronor, vilket var en ökning med 54 procent jämfört med juli 2020.

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55