Tillväxtverket

Stark återhämtning av gästnätter under april

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för april 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 104 procent jämfört med april 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 105 procent respektive 106 procent. Trots förbättring så är det dock 39 procent färre gästnätter jämfört med april 2019.

Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under april 2021 till nästan 2,6 miljoner, en ökning med cirka 104 procent jämfört med april 2020. Den stora procentuella ökningen bör ses i ljuset av den stora nedgång av gästnätter som skedde april förra året. Det är en bit kvar innan vi är tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin. Jämfört med april 2019, som mätte högst antal gästnätter för april månad sedan mätstart (1978), så är det fortfarande 39 procent färre gästnätter i år. Ökningen kan dock ses som en indikation på återhämtning av turismen då vaccination av covid-19 pågår och smittspridningen i samhället sjunker. De svenska gästnätterna uppgick till drygt 2,3 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 105 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet utländska gästnätter uppgick under april 2021 till cirka 205 000, vilket var en ökning med 106 procent jämfört med april år 2020.

Ökning av gästnätter i alla län

Under april 2021 var det en ökning av gästnätter i alla län jämfört med motsvarande period året innan. Störst relativ ökning hade Jämtlands län, följt av Dalarnas län samt Gotlands län. Antalet gästnätter i Jämtlands län uppgick till cirka 271 000, vilket var en ökning med 423 procent jämfört med april 2020. Dalarnas län med nästan 295 000 gästnätter hade en ökning med 184 procent. Gästnätterna i Gotlands län uppgick till 23 000, en ökning med 175 procent jämfört med april 2020.

Påsken är viktig för skidanläggningarna (som är en relativt covidsäker turismaktivitet jämfört med andra typer av turism där man vistas inomhus i högre grad) och många skidanläggningar var stängda under april 2020 vilket de inte var i år. Detta förklarar till stor del ökningarna av gästnätter i både Jämtland och Dalarna. Den största ökningen av gästnätter i dessa län har framförallt skett inom SoL (kommersiellt förmedlade stugor och lägenheter) och för båda länen är det till och med fler gästnätter i denna boendeform under april 2021 jämfört med april åren 2018 och 2019.

Minst relativ ökning (totalt för alla boendeformer) hade Västmanlands län, följt av Södermanlands och Blekinge län. Antalet gästnätter i Västmanlands län uppgick till drygt 48 000, vilket var en ökning med 47 procent. Södermanlands län med 44 000 gästnätter ökade med 57 procent medan gästnätterna i Blekinge län uppgick till 34 000 gästnätter, vilket också var en ökning med 57 procent jämfört med 2020.

Fördubbling av utländska gästnätter

Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader (under normala omständigheter), Norge och Tyskland, uppgick under april 2021 till 12 000 respektive 28 000, en ökning med 36 procent respektive 201 procent jämfört med april 2020. De danska gästnätterna uppgick till 22 000, vilket var en ökning med 136 procent jämfört med motsvarande period året innan. Gästnätterna från Finland uppgick till 7 000, en ökning med 129 procent jämfört med april 2020. Totalt sett var det 205 000 utländska gästnätter, en fördubbling jämfört med april 2020 men fortfarande mycket färre jämfört med innan pandemin.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under april 2021 till knappt 1,1 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 130 procent jämfört med april 2020.

Gästnätter på hotell uppgick till nästan 1,5 miljoner, vilket motsvarade en ökning med 115 procent jämfört med april 2020. Logiintäkterna uppgick till 810 miljoner kronor, en ökning med 115 procent jämfört med motsvarande period året innan.

På campingar registrerades under april 2021 drygt 435 000 övernattningar, en ökning med 15 procent jämfört med april 2020. Logiintäkterna på campingar uppmättes till 60 miljoner kronor, en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period året innan.

På vandrarhem ökade gästnätterna under april 2021 med cirka 76 procent jämfört med motsvarande månad 2020 till 130 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till cirka 37 miljoner kronor, vilket var en ökning med 89 procent.

I stugbyarna ökade gästnätterna med 182 procent till cirka 200 000. De samlade logiintäkterna ökade med 259 procent jämfört med april 2020 och uppgick till 62 miljoner kronor.

Det var 313 000 gästnätter på kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) under april 2021, vilket är en ökning med 627 procent jämfört med motsvarande period året innan. Det är liknande nivåer som innan pandemin. Logiintäkterna för SoL uppgick till 102 miljoner kronor, vilket är en ökning med hela 1186 procent jämfört med motsvarande period året innan. Skidturism och synen på stugor och lägenheter som en mer covidsäker boendeform, där kontakten med människor kopplat till boendeformen är mindre, antas vara förklaringen till den stora ökningen.

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD.

Där kan användaren göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för april 2021 Excel, 135.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55