Tillväxtverket

Viss ökning av gästnätter i mars

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen under mars 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 3 procent jämfört med mars 2020. De svenska gästnätterna ökade med 11 procent, medan de utländska i stället minskade med 48 procent.

Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under mars 2021 till nästan 2,9 miljoner: en ökning med cirka 3 procent jämfört med mars 2020. De svenska gästnätterna uppgick till cirka 2,7 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande period året innan. Detta har delvis sin förklaring i att två sportlovsveckor inföll i mars 2021 jämfört med endast en vecka motsvarande period förra året. Samtidigt har besöksnäringen jobbat hårt med att snabbt ställa om och fokusera sina verksamheter på den inhemska marknaden då det fortfarande råder restriktioner för inresa till Sverige. Detta syns på antalet utländska gästnätter som uppgick till knappt 200 000, vilket var en minskning med 48 procent jämfört med mars år 2020.

Ökning av gästnätter i flera län

Många län såg en ökning av gästnätter under mars 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Störst relativ ökning hade Gotlands län, följt av Jämtlands län samt Gävleborgs län. Antalet gästnätter i Gotlands län uppgick till cirka 21 000, vilket var en ökning med 72 procent jämfört med mars 2020. Jämtlands län med drygt 470 000 gästnätter hade en ökning med 33 procent. Gästnätterna i Gävleborgs län uppgick till 91 000, en ökning med 31 procent jämfört med mars 2020.

Störst relativ minskning hade Västra Götalands län, följt av Stockholms och Norrbottens län. Antalet gästnätter i Västra Götalands län uppgick till drygt 220 000, vilket innebar en minskning med 19 procent. Stockholms län med nästan 450 000 gästnätter minskade med 14 procent medan gästnätterna i Norrbottens län uppgick till drygt 128 000 gästnätter, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med 2020.

Fortsatt minskning av utländska gästnätter

Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader, Norge och Tyskland, uppgick under mars 2021 till 16 000 respektive 20 000, en minskning med 71 procent respektive 53 procent jämfört med mars 2020. De danska gästnätterna uppgick till 12 000, vilket var en minskning med 79 procent jämfört med motsvarande period året innan. Gästnätterna från Finland uppgick till nästan 7 000, en minskning med 67 procent jämfört med mars 2020. I mars var flest antal utländska gästnätter, drygt 22 000, från USA. En minskning med 22 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under mars 2021 till drygt 1,2 miljarder kronor vilket motsvarar en minskning med 12 procent jämfört med mars 2020.

Gästnätter på hotell uppgick till nästan 1,5 miljoner, vilket motsvarade en minskning med 5 procent jämfört med mars 2020. Logiintäkterna uppgick till drygt 798 miljoner kronor, ett tapp på 26 procent jämfört med motsvarande period året innan.

På campingar registrerades under mars 2021 drygt 291 000 övernattningar, en minskning med 5 procent jämfört med mars 2020. Logiintäkterna på campingar uppmättes till cirka 45 miljoner kronor, en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande period året innan. Campinggäster bokar och betalar ofta sin vistelse i förväg och därför kan utvecklingen av gästnätter och logiintäkter skilja sig åt vissa månader. Under mars och april månad kan förbetalda säsongsabonnemang få stor inverkan på intäkterna.

På vandrarhem minskade gästnätterna under mars 2021 med cirka 7 procent jämfört med motsvarande månad 2020 till nästan 135 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till drygt 38 miljoner kronor, vilket var en minskning med 17 procent.

I stugbyarna ökade gästnätterna med 13 procent till cirka 305 000. De samlade logiintäkterna ökade med 20 procent jämfört med mars 2020 och uppgick till nästan 92 miljoner kronor.

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD.

Där kan användaren göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för mars 2021 Excel, 136.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55