Tillväxtverket

Minskning av gästnätter under februari

Preliminär månadsstatistik för februari 2021 visar att det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige minskade med 39 procent jämfört med februari 2020. De svenska gästnätterna minskade med 30 procent, medan minskningen för de utländska låg på 77 procent.

Det totala antalet gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter uppgick under februari 2021 till nästan 2,7 miljoner, en minskning med 39 procent jämfört med februari 2020. De svenska gästnätterna uppgick till cirka 2,5 miljoner, vilket motsvarar en minskning med 30 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet utländska gästnätter uppgick under februari 2021 till drygt 200 000, vilket var en minskning med 77 procent jämfört med februari år 2020.

Minskning av gästnätter i samtliga län

För alla Sveriges län minskade gästnätterna under februari 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Störst relativ minskning hade Stockholms län, följt av Västra Götalands och Örebro län. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till cirka 392 000, vilket innebar en minskning med 60 procent. Västra Götalands län hade 214 000 miljoner gästnätter och minskade med 55 procent medan gästnätterna i Örebro län uppgick till cirka 31 000 gästnätter, vilket var en minskning med 52 procent jämfört med 2020.

Minst relativ minskning hade Jämtlands län, följt av Gotlands län samt Kalmar län. Antalet gästnätter i Jämtlands län uppgick till drygt 420 000, vilket var en minskning med 8 procent jämfört med februari 2020. Gotlands län med nästan 14 000 gästnätter hade en minskning med 9 procent. Gästnätterna i Kalmar län uppgick till cirka 44 000, en minskning med 14 procent jämfört med februari 2020.

Sedan 2008 har det i stort sett varit fler gästnätter under februari jämfört med januari och så är fallet även i år. Detta beror framförallt på att sportlovsveckorna inträffar under denna månad. Här skiljer sig dock Uppsala län från resten av landet och har generellt sett haft färre gästnätter under februari jämfört med januari. Dock ej i år – under februari hade Uppsala län 25 procent fler gästnätter jämfört med januari. Däremot är antalet gästnätter färre i februari 2021 jämfört med februari 2020.

Kraftig minskning av utländska gästnätter

Februari 2020 var månaden innan WHO (World Health Organization) deklarerade att covid-19 är en pandemi. Utländsk turism hade ännu inte börjat avta i sådan omfattning som vi sett under resten av 2020. Därför är det fortsatt stora skillnader i antal gästnätter från utlandet vid jämförelse med motsvarande period året innan.

Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader, Norge och Tyskland, uppgick under februari 2021 till 19 000 respektive 21 000, en minskning med 82 procent respektive 76 procent jämfört med februari 2020. De danska gästnätterna uppgick till nästan 12 000, vilket var en minskning med 94 procent jämfört motsvarande period året innan medan gästnätterna från Finland uppgick till 6 000, en minskning med 86 procent jämfört med februari 2020. I februari var dock störst antal utländska turister, nästan 23 000, från USA. Vilket är 65 procent färre i antal jämfört med motsvarande period året innan.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under februari 2021 till cirka 1,1 miljarder kronor vilket motsvarar drygt hälften av intäkterna jämfört med februari 2020.

Gästnätter på hotell uppgick till cirka 1,3 miljoner, vilket motsvarade en minskning med drygt 52 procent jämfört med februari 2020. Logiintäkterna uppgick till cirka 726 miljoner kronor, ett tapp på 60 procent jämfört med motsvarande period året innan.

På campingar registrerades under februari 2021 drygt 261 000 övernattningar, en minskning med 21 procent från februari 2020. Logiintäkterna på campingar, uppmättes till cirka 37 miljoner kronor, en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period året innan.

På vandrarhem minskade gästnätterna under februari 2021 med 45 procent jämfört med motsvarande månad 2020 till cirka 121 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till drygt 31 miljoner kronor, vilket var en minskning med 53 procent.

I stugbyarna minskade gästnätterna med 12 procent till nästan 289 000. De samlade logiintäkterna minskade med 24 procent jämfört med februari 2020 och uppgick till drygt 89 miljoner kronor.

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD.

Där kan användaren göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för februari 2021 Excel, 133.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55