Tillväxtverket

Återhämtning av utländska gäst­nätter i oktober

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för oktober 2020 visar en fortsatt återhämtning av utländska gästnätter i Sverige. De utländska gästnätterna minskade under oktober 2020 med 54 procent jämfört med oktober 2019. Motsvarande siffra för september var en minskning med 62 procent.

Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under oktober 2020 till drygt 3,1 miljoner, en minskning med 23 procent jämfört med oktober 2019. De svenska gästnätterna uppgick till cirka 2,7 miljoner, vilket motsvarar en minskning med 14 procent jämfört med motsvarande period året innan. Motsvarande siffra för september var en minskning med 20 procent. Antalet utländska gästnätter uppgick under oktober 2020 till drygt 430 000, vilket var en minskning med 54 procent jämfört med oktober år 2019.

Fem län registrerade en ökning av gästnätter

Av Sveriges 21 län visade 5 län, Gotlands län, Jämtlands län, Hallands län, Västernorrlands län och Östergötlands län, en ökning av antal gästnätter under oktober 2020 jämfört med oktober 2019. Gästnätterna i Gotlands län uppgick till cirka 49 000, motsvarande en ökning med 30 procent. I Jämtlands län registrerades cirka 99 000 gästnätter, vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med oktober 2020. Gästnätterna i Hallands län, Västernorrlands län och Östergötlands län uppgick i oktober 2020 till 145 000, 87 000 respektive 125 000, vilket innebar ökningar med 5 procent, 4 procent respektive 4 procent jämfört med oktober 2019

Störst relativ minskning hade Stockholms län, följt av Västra Götalands län och Uppsala län. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till drygt 707 000, vilket var en minskning med 45 procent jämfört med oktober 2019. Västra Götalands län med drygt 460 000 gästnätter, hade en minskning med 30 procent. Gästnätterna i Uppsala län uppgick till cirka 61 000, en minskning med 27 procent jämfört med oktober 2019.

Fortsatt återhämtning för utländska gästnätter

Gästnätterna från utlandet visade under oktober en fortsatt återhämtning jämfört med månaderna innan. Gästnätterna för den största utländska marknaden i Sverige, det vill säga Tyskland uppgick under oktober 2020 till cirka 78 000, vilket är en minskning med 38 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet gästnätter från Norge var under oktober 2020 fortfarande mycket låga och uppgick till cirka 23 000, vilket var en minskning med 80 procent jämfört med oktober 2019. Gästnätterna från Danmark uppgick till cirka 61 000, vilket innebar en minskning med 26 procent jämfört med oktober 2019.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under oktober 2020 till cirka 1,5 miljarder kronor vilket var en minskning med drygt 1 miljard kronor eller 41 procent jämfört med oktober 2019.

Gästnätter på hotell uppgick till cirka 2,4 miljoner, vilket motsvarade en minskning med 26 procent jämfört med oktober 2019. Logiintäkterna uppgick till cirka 1,3 miljoner kronor, ett tapp med 43 procent jämfört med oktober 2019.

På campingar, registrerades under oktober 2020 cirka 315 000 övernattningar, en minskning med 14 procent från oktober 2019. Logiintäkterna på campingar, uppmättes till cirka 45 miljoner kronor, en minskning med 7 procent jämfört med oktober året innan.

På vandrarhem, minskade gästnätterna under oktober 2020 med 26 procent jämfört med motsvarande månad 2019 till drygt 177 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till cirka 50 miljoner kronor, vilket var en minskning med 32 procent.

I stugbyarna ökade gästnätterna med 5 procent till drygt 124 000. Dock minskade de samlade logiintäkterna med 3 procent jämfört med oktober 2020 och uppgick till cirka 24 miljoner kronor.

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD.

Där kan du göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Hantering av mätproblem relaterade till Coronapandemin

I och med spridningen av covid-19 har möjligheten till resande och boende i och till Sverige påverkats. Samtliga anläggningstyper inom ramen för inkvarteringsstatistiken visar på en förändrad beläggning. Campingverksamheten har bland annat påverkats på så sätt att utländska säsongscampare (längre bokningar, säsongsvis) inte har haft möjlighet att utnyttja sina säsongsplatser på samma sätt som tidigare säsonger. Därmed har beräkningsmodellen för att skatta dessa gästnätter tillfälligt anpassats till rådande situation. Något förenklat antas minskningen av antalet gästnätter avseende säsongsboende motsvaras av samma förändring i beläggning som för det som benämns som daggäster (kortare bokningar). Värt att notera är att besökare från Norge står för en stor del av de sålda säsongsabonnemangen på svenska campinganläggningar.

Inför publiceringen av den preliminära statistiken augusti har metoden för beräkningen av de utländska gästnätterna (säsongsboende) justerats för att tydligare spegla beläggningen utifrån de omständigheter som har gällt under våren och sommaren.

Tidigare publicerad statistik avseende 2020 är preliminär och uppdateras i samband med att ny månadsstatistik publiceras. Den tillfälliga förändringen i beräkningsmetoden som nu införs kommer att synas genom att antalet utländska gästnätter under april - juli 2020 har minskat jämfört med tidigare publicerad preliminär statistik.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för oktober 2020 Excel, 116.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9289