Tillväxtverket

Viss återhämtning av utländska gästnätter under september

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för september 2020 visar en liten återhämtning av utländska gästnätter i Sverige. De utländska gästnätterna minskade under september med 62 procent jämfört med september 2019. Motsvarande siffra för augusti var en minskning med 77 procent.

Det totala antalet gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige uppgick under september 2020 till drygt 3,1 miljoner, en minskning med 31 procent jämfört med september 2019. De svenska gästnätterna uppgick till cirka 2,7 miljoner, vilket motsvarar en minskning med 20 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet utländska gästnätter uppgick under september 2020 till drygt 450 000, vilket var en minskning med 62 procent jämfört med september år 2019.

Minskningen för Stockholms län fortfarande stor

Stockholms län hade under september en fortsatt stor minskning av gästnätter. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till 612 000, vilket var en minskning med 54 procent jämfört med september 2019. Västra Götalands län med drygt 431 000 gästnätter, hade en minskning med 38 procent medan Skåne med sina 357 000 gästnätter, hade minskning med 26 procent jämfört med september 2019.

Minst relativ minskning hade Jämtlands län, följt av Gotlands län, Blekinge Län och Dalarnas län. Gästnätterna i Jämtlands län uppgick under september till cirka 128 000, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med motsvarande period 2019. Gästnätterna i Gotlands län, Blekinge län och Dalarnas län minskade med 5 procent för vartdera län.

Fortsatt låga nivåer för utländska gästnätter

Gästnätterna från utlandet visade under september en liten återhämtning jämfört med månaderna innan. Gästnätterna för den största utländska marknaden i Sverige, det vill säga Tyskland uppgick under september 2020 till cirka 128 000, en minskning med 39 procent jämfört med motsvarande period året innan. Motsvarande siffra för augusti 2020 var en minskning med 71 procent. Gästnätterna från Danmark, Norge och Finland uppgick under september 2020 till 48 000, 22 500 respektive 9 000, vilket innebar minskningar med 31 procent, 83 procent respektive 75 procent jämfört med september 2019.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under september 2020 till cirka 1,5 miljarder kronor vilket var en minskning med cirka 1,4 miljarder kronor eller 49 procent jämfört med september 2019.

Gästnätter på hotell uppgick till cirka 2,1 miljoner, vilket motsvarade en minskning med 36 procent jämfört med september 2019. Logiintäkterna för hotell uppgick till cirka 1,3 miljoner kronor, ett tapp med 52 procent jämfört med september 2019.

På campingar, registrerades under september 2020 cirka 550 000 övernattningar, en minskning med 14 procent från september 2019. De totala logiintäkterna på campingar, uppmättes till cirka 79 miljoner kronor, en minskning med 9 procent jämfört med september året innan.

På vandrarhem, minskade gästnätterna med 33 procent jämfört med motsvarande månad 2019 till cirka 200 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till cirka 60 miljoner kronor, vilket var en minskning med 42 procent.

I stugbyarna minskade gästnätterna med 8 procent till cirka 132 000. De samlade logiintäkterna uppgick till cirka 33 miljoner kronor, vilket var en minskning med 7 procent jämfört med september 2019.

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD.

Där kan användaren göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Hantering av mätproblem relaterade till Coronapandemin

I och med spridningen av covid-19 har möjligheten till resande och boende i och till Sverige påverkats. Samtliga anläggningstyper inom ramen för inkvarteringsstatistiken visar på en förändrad beläggning. Campingverksamheten har bland annat påverkats på så sätt att utländska säsongscampare (längre bokningar, säsongsvis) inte har haft möjlighet att utnyttja sina säsongsplatser på samma sätt som tidigare säsonger. Därmed har beräkningsmodellen för att skatta dessa gästnätter tillfälligt anpassats till rådande situation. Något förenklat antas minskningen av antalet gästnätter avseende säsongsboende motsvaras av samma förändring i beläggning som för det som benämns som daggäster (kortare bokningar). Värt att notera är att besökare från Norge står för en stor del av de sålda säsongsabonnemangen på svenska campinganläggningar.

Inför publiceringen av den preliminära statistiken augusti har metoden för beräkningen av de utländska gästnätterna (säsongsboende) justerats för att tydligare spegla beläggningen utifrån de omständigheter som har gällt under våren och sommaren.

Tidigare publicerad statistik avseende 2020 är preliminär och uppdateras i samband med att ny månadsstatistik publiceras. Den tillfälliga förändringen i beräkningsmetoden som nu införs kommer att synas genom att antalet utländska gästnätter under april - juli 2020 har minskat jämfört med tidigare publicerad preliminär statistik.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för september 2020 Excel, 108 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9289