Tillväxtverket

Fortsatt minskning av gästnätter under augusti

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för augusti 2020 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige minskade med 34 procent jämfört med augusti 2019. De svenska gästnätterna minskade med 14 procent, medan minskningen för de utländska gästnätterna var fortsatt hög och låg på 77 procent.

Under augusti 2020 uppgick antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige till cirka 5,9 miljoner, vilket motsvarade en minskning med 34 procent jämfört med augusti 2019. De svenska gästnätterna uppgick till cirka 5,3 miljoner, en minskning med 14 procent jämfört med motsvarande period året innan. Minskningen för de utländska gästnätterna ligger däremot på samma nivå som månaderna innan. Antalet utländska gästnätter uppgick under augusti 2020 till drygt 627 000, vilket var en minskning med 77 procent jämfört med motsvarande period år 2019.

Minskningen för Stockholms län är fortfarande stor

Fördelat över länen stod Stockholms län följt av Värmlands län för den största relativa minskning av gästnätterna under augusti 2020 jämfört med augusti 2019. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till cirka 687 000, vilket innebar en minskning med 62 procent. Värmlands län med drygt 185 000 gästnätter minskade med 41 procent.

Minst relativ minskning hade Västmanlands län där antalet gästnätter minskade med 7 procent och uppgick till cirka 102 000.

Trots att alla län hade en minskning av det totala antalet gästnätter jämfört med augusti 2019, visade 7 av Sverige 25 län under augusti 2020 en positiv eller oförändrad utveckling av de svenska gästnätterna jämfört med augusti 2019. Störst relativ ökning av svenska gästnätter hade Jämtlands län följt av Västmanlands län, en ökning med 5 respektive 2 procent jämfört med augusti 2019.

Fortsatt låga nivåer för utländska gästnätter

Minskningen av gästnätterna från utlandet var fortsatt stort under augusti 2020 och ligger på samma nivåer som månaderna innan. Gästnätterna för den största utländska marknaden i Sverige, det vill säga Tyskland uppgick under augusti 2020 till cirka 234 000, en minskning med 71 procent jämfört med motsvarande period året innan. Gästnätterna från Danmark, Norge och Finland uppgick till 47 000, 39 000 respektive 6 800 gästnätter, vilket var minskningar med 63 procent, 92 procent respektive 89 procent jämfört med augusti 2019. Minst relativ minskning stod de polska gästnätterna för. Antalet gästnätter från Polen uppgick till drygt 27 000 och minskade med 28 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick till cirka 1,9 miljarder kronor vilket var en minskning med cirka 1,6 miljarder kronor eller 46 procent jämfört med augusti 2019.

44 procent av gästnätterna under augusti 2020 tillbringades på hotell. Gästnätter på hotell uppgick till cirka 2,6 miljoner, vilket motsvarade en minskning med 41 procent jämfört med augusti 2019. De totala logiintäkterna för hotell uppgick till cirka 1,34 miljoner kronor, ett tapp med 51 procent jämfört med augusti 2019.

På camping, som stod för 42 procent av gästnätterna, registrerades under augusti 2020 cirka 2,5 miljoner övernattningar, en minskning med 23 procent från augusti 2019. Den totala logiintäkten på camping, uppmättes till drygt 305 miljoner kronor, en minskning med 20 procent jämfört med augusti året innan.

På vandrarhem, som stod för cirka 5 procent av det totala antalet gästnätter under augusti, minskade gästnätterna med 40 procent jämfört med motsvarande månad 2019 till cirka 293 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till cirka 91 miljoner kronor, vilket är en minskning med 44 procent.

I stugbyarna minskade gästnätterna med 28 procent till cirka 255 000. De samlade logiintäkterna uppgick till cirka 73 miljoner kronor, vilket var en minskning med 23 procent jämfört med augusti 2019.

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD.

Där kan användaren göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Hantering av mätproblem relaterade till Coronapandemin

I och med spridningen av covid-19 har möjligheten till resande och boende i och till Sverige påverkats. Samtliga anläggningstyper inom ramen för inkvarteringsstatistiken visar på en förändrad beläggning. Campingverksamheten har bland annat påverkats på så sätt att utländska säsongscampare (längre bokningar, säsongsvis) inte har haft möjlighet att utnyttja sina säsongsplatser på samma sätt som tidigare säsonger. Därmed har beräkningsmodellen för att skatta dessa gästnätter tillfälligt anpassats till rådande situation. Något förenklat antas minskningen av antalet gästnätter avseende säsongsboende motsvaras av samma förändring i beläggning som för det som benämns som daggäster (kortare bokningar). Värt att notera är att besökare från Norge står för en stor del av de sålda säsongsabonnemangen på svenska campinganläggningar.

Inför publiceringen av den preliminära statistiken augusti har metoden för beräkningen av de utländska gästnätterna (säsongsboende) justerats för att tydligare spegla beläggningen utifrån de omständigheter som har gällt under våren och sommaren.

Tidigare publicerad statistik avseende 2020 är preliminär och uppdateras i samband med att ny månadsstatistik publiceras. Den tillfälliga förändringen i beräkningsmetoden som nu införs kommer att synas genom att antalet utländska gästnätter under april - juli 2020 har minskat jämfört med tidigare publicerad preliminär statistik.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för augusti 2020 Excel, 107.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9289