Tillväxtverket

Ökning av svenska gästnätter i juli

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för juli 2020 visar att antalet svenska gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade i 10 av Sveriges 21 län jämfört med juli 2019. Trots den positiva utvecklingen minskade det totala antalet gästnätter jämfört med föregående år.

Det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige uppgick under juli 2020 till drygt 9,2 miljoner, vilket är en minskning med 32 procent jämfört med juli 2019. Under juni 2020 uppmättes en minskning med 48 procent. Återhämtningen beror på att svenska övernattningar, som utgjorde 91 procent av det totala antal gästnätter, hade en snabb återhämtning. De svenska gästnätterna uppgick till 8,4 miljoner, en minskning med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Minskningen för de utländska gästnätterna ligger däremot på samma nivå som månaderna innan. Antalet utländska gästnätter uppgick under juli 2020 till cirka 809 000, vilket är en fördubbling jämfört med månaden innan men en minskning med 81 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Positiv utveckling av svenska gästnätter i flera län

10 av Sverige 21 län hade under juli 2020 en positiv utveckling av antalet svenska gästnätter jämfört med juli 2019. Störst ökning hade Jämtlands län följt av Kronobergs län, Gävleborgs län och Jönköpings län. Jämfört med juli 2019 ökade antalet svenska gästnätter i Jämtlands län med 22 procent och uppgick till drygt 311 000. För Kronobergs län, Gävleborgs län och Jönköpings län ökade de svenska gästnätterna med 14, 12 respektive 11 procent.

Trots den positiva utvecklingen för svenska gästnätter minskade det totala antalet gästnätter under juli 2020 i alla län jämfört med juli 2019. Detta beror på den stora minskningen av antalet utländska gästnätter som under sommarmånaderna utgör en mycket hög andel av det totala antalet gästnätter i de flesta länen.

Störst relativ minskning av det totala antalet gästnätter stod Norrbottens län och Stockholms län för. Antal gästnätter i Norrbottens län uppgick under juli 2020 till drygt 249 000, en minskning med 60 procent jämfört med juli 2019. Gästnätterna för Stockholms län minskade med 59 procent och uppgick till drygt 723 000 gästnätter.

Minst relativ minskning hade Gävleborgs län. Antalet gästnätter i länet uppgick under juli 2020 till cirka 235 000, vilket var en minskning med 4 procent jämfört med juli 2019.

Fortsatt låga nivåer för utländska gästnätter

Trots att många grannländer under juli lättade på sina restriktioner vad gäller resor till Sverige fortsatte minskningen av gästnätter från utlandet att vara lika stor som månaderna innan. Gästnätterna för de två största utländska marknaderna i Sverige, det vill säga Norge och Tyskland, minskade i större utsträckning jämfört med minskningen under juni 2020. Gästnätterna från Norge uppgick under juli 2020 till drygt 181 000, en minskning med 88 procent jämfört med juli 2019. För Tyskland uppgick antalet gästnätter till cirka 240 000, vilket var en minskning med 76 procent jämfört med juli året innan. Motsvarande siffror för juni 2020 var minskningar med 80 respektive 74 procent.

Fördelat över länen, stod Norrbottens län för det största tappet av utländska gästnätter. Jämfört med juli 2019 minskade antalet gästnätter i Norrbottens län under juli 2020 med 94 procent och uppgick till cirka 20 000 gästnätter. Minst relativ minskning av utländska gästnätter stod Södermanlands län för. Antalet gästnätter i länet uppgick under juli 2020 till drygt 23 000, en minskning med 49 procent jämfört med juli 2019.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick till drygt 2,5 miljarder kronor vilket var en minskning med drygt 1,4 miljarder kronor eller 36 procent jämfört med juli 2019.

37 procent av gästnätterna under juli 2020 tillbringades på hotell. Gästnätter på hotell uppgick till drygt 3,4 miljoner, vilket motsvarade en minskning med 34 procent jämfört med juli 2019. De totala logiintäkterna på hotell uppgick till cirka 1,6 miljoner kronor, ett tapp med 62 procent jämfört med juli 2019.

På camping, som stod för 48 procent av gästnätterna, registrerades under juli 2020 cirka 4,4 miljoner övernattningar, en minskning med 34 procent från juli 2019. Den totala logiintäkten på camping, uppmättes till cirka 578 miljoner kronor, en minskning med 32 procent jämfört med juli året innan.

På vandrarhem, som stod för cirka 5 procent av det totala antalet gästnätter under juli, minskade gästnätterna med 35 procent jämfört med motsvarande månad 2019 till cirka 415 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till cirka 125 miljoner kronor, vilket är en minskning med 38 procent.

I stugbyarna minskade gästnätterna med 18 procent till drygt 440 000. De samlade logiintäkterna uppgick till drygt 135 miljoner kronor, vilket var en minskning med 13 procent jämfört med juli 2019.

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD. Där kan du göra dina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för juli 2020 Excel, 107.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9289