Tillväxtverket

Fortsatt låga nivåer för utländska gästnätter i juni

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för juni 2020 visar fortsatt minskning av gästnätter från utlandet. Antalet utländska gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige minskade 80 procent jämfört med juni 2019.

Motsvarande siffra för maj 2020 var en minskning med 76 procent. Det totala antalet gästnätter minskade med 48 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Under juni 2020 uppgick det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige till cirka 3,7 miljoner, en minskning med 48 procent jämfört med juni 2019. Minskningen under maj 2020 uppgick till 57 procent. De svenska gästnätterna, som utgjorde 89 procent av det totala antalet gästnätter uppgick till cirka 3,3 miljoner, en minskning med 35 procent jämfört med juni året innan. För de utländska gästnätterna är minskningen i samma nivå som minskningen under april och maj. Jämfört med motsvarande period året innan, minskade de utländska gästnätterna med 80 procent och uppgick till drygt 412 000 gästnätter.

Stockholm och Gotland tappar mest

Fördelat över länen stod Stockholms län, följt av Gotlands län och Norrbottens län för den största relativa minskningen av gästnätterna under juni 2020 jämfört med juni 2019. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till cirka 436 000, vilket innebar en minskning med 71 procent. Gotlands län med cirka 71 000 gästnätter minskade med 54 procent. Minskningen av gästnätterna för Norrbottens län var 53 procent och uppgick till cirka 129 000 gästnätter.

Minst relativ minskning hade Gävleborgs län följt av Hallands län. Antalet gästnätter i Gävleborgs län uppgick under juni 2020 till drygt 103 000, vilket var en minskning med 22 procent jämfört med juni 2019. För Hallands län uppgick antalet gästnätter till drygt 289 000, vilket innebar en minskning med 23 procent.

Stor minskning av gästnätter från utlandet

Minskningen av gästnätterna från utlandet var fortsatt stort under juni 2020. Gästnätterna för de två största utländska marknaderna i Sverige, det vill säga Norge och Tyskland, minskade i större utsträckning jämfört med minskningen under maj 2020. Gästnätterna från Norge uppgick under juni 2020 till cirka 79 000, en minskning med 80 procent jämfört med juni 2019. För Tyskland uppgick antalet gästnätter till cirka 141 000, vilket var en minskning med 74 procent jämfört med juni året innan. Motsvarande siffror för maj var minskningar med 64 procent för respektive land.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick till cirka 1,1 miljarder kronor vilket var en minskning med drygt 1,9 miljarder kronor eller 64 procent jämfört med juni 2019.

38 procent av gästnätterna under juni 2020 tillbringades på hotell. Gästnätter på hotell uppgick till drygt 1,4 miljoner, vilket motsvarade en minskning med 62 procent jämfört med juni 2019. De totala logiintäkterna uppgick till drygt 732 miljoner kronor, ett tapp med 70 procent jämfört med juni 2019.

På camping, som stod för 46 procent av gästnätterna, registrerades under juni 2020 drygt 1,7 miljoner övernattningar, en minskning med 32 procent från juni 2019. Den totala logiintäkten på camping, uppmättes till cirka 210 miljoner kronor, en minskning med 34 procent jämfört juni året innan.

På vandrarhem, som stod för cirka 5 procent av det totala antalet gästnätter under juni 2020, minskade gästnätterna med 56 procent jämfört med motsvarande månad 2019 till drygt 172 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till cirka 52 miljoner kronor, vilket är en minskning med 58 procent.

I stugbyarna minskade gästnätterna med 39 procent till drygt 157 000 och de samlade logiintäkterna uppgick till drygt 46 miljoner kronor, vilket var en minskning med 35 procent jämfört med juni 2019.

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Där kan användaren göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Tabeller att ladda ner

Inkvarteringsstatistik juni 2020 Excel, 106.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 89