Tillväxtverket

Liten återhämtning av antalet gästnätter i maj

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för maj 2020 visar marginell återhämtning för gästnätterna på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige. Det totala antalet gästnätter minskade med 57 procent jämfört med maj 2019. Motsvarande siffra för april var en minskning med 69 procent. Minskningen för hotell var fortfarande stor och uppgick till 72 procent medan gästnätterna på kommersiella campingplatser minskade med 20 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Under maj 2020 uppgick det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige till cirka 2,3 miljoner, en minskning med 57 procent jämfört med maj 2019. De utländska gästnätterna, som utgjorde 13 procent av det totala antalet gästnätter, uppgick till cirka 300 000, vilket innebar en minskning med 76 procent jämfört med maj året innan. De svenska gästnätterna minskade med 51 procent och uppgick till cirka 2 miljoner gästnätter.

Storstadslänen och Gotlands län tappade mest

Fördelat över länen stod Stockholms län, följt av Gotlands län för den största relativa minskningen av gästnätterna under maj 2020 jämfört med maj 2019. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till cirka 323 000, vilket innebar en minskning med 78 procent. Gotlands län med cirka 28 000 gästnätter minskade med cirka 66 procent. Gästnätterna för Västra Götalands län och Skåne län uppgick till 392 000 respektive cirka 258 000, en minskning med 56 procent för vartdera länet.

Minst relativ minskning hade Hallands län följt av Kalmar län. Antalet gästnätter i Hallands län uppgick under maj 2020 till drygt 185 000, vilket var en minskning med 34 procent jämfört med maj 2019. För Kalmar län uppgick antalet gästnätter till cirka 139 000, vilket innebar en minskning med 36 procent.

En viss återhämtning för gästnätterna från Tyskland och Norge

Gästnätterna för de två största utländska marknaderna i Sverige, det vill säga Norge, Tyskland, minskade i mindre utsträckning jämfört med gästnätterna från resten av världen. Gästnätterna från Norge uppgick under maj 2020 till cirka 76 500, en minskning med 64 procent jämfört med maj 2019. För Tyskland uppgick antalet gästnätter till cirka 75 000, vilket också var en minskning med 64 procent jämfört med maj året innan. Motsvarande siffror för april var minskningar med 71 respektive 84 procent.

För USA, som utgjorde Sveriges största utomeuropeiska marknad, uppgick gästnätterna till drygt 11 500, vilket var en minskning med 88 procent jämfört med motsvarande månad år 2019.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick till drygt 681 miljoner kronor vilket innebär en minskning med drygt 2,3 miljarder kronor eller 77 procent jämfört med maj 2019.

42 procent av gästnätterna under maj 2020 tillbringades på hotell. Gästnätter på hotell uppgick till drygt 955 000, vilket motsvarade en minskning med 72 procent jämfört med maj 2019. De totala logiintäkterna på hotell uppgick till cirka 511 miljoner kronor, ett tapp med 75 procent jämfört med maj 2019.

På camping, som stod för 46 procent av gästnätterna, registrerades under maj 2020 cirka 1,1 miljoner övernattningar, en minskning med 20 procent från maj 2019. Den totala logiintäkten på camping, uppmättes till drygt 108 miljoner kronor, en minskning med 24 procent jämfört maj året innan.

På vandrarhem, som stod för drygt 4 procent av det totala antalet gästnätter under maj 2020, minskade gästnätterna med 67 procent jämfört med motsvarande månad 2019 till cirka 98 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till drygt 26 miljoner kronor, vilket är en minskning med 74 procent.

I stugbyarna minskade gästnätterna med 42 procent till drygt 73 000 och de samlade logiintäkterna uppgick till cirka 16 miljoner kronor, vilket var en minskning med 51 procent jämfört med maj 2019.

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du göra dina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för maj 2020 Excel, 106.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kristian Seth
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9235