Tillväxtverket

Fortsatt minskning av gästnätter i april

Preliminär månadsstatistik för inkvartering för april 2020 visar att hotellens intäkter minskade med 80 procent jämfört med april 2019. Antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige minskade med 69 procent. Störst relativ minskning hade Jämtlands län och Stockholms län.

Under april 2020 uppgick antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige till drygt 1,3 miljoner, en minskning med 69 procent jämfört med april 2019. Fördelat på gästernas nationalitet, utgjorde de utländska gästnätterna 13 procent och uppgick till drygt 173 000 gästnätter, vilket var en minskning med 82 procent jämfört med motsvarande månad år 2019. De svenska gästnätterna, som utgjorde 87 procent av de totala gästnätterna, minskade med 65 procent jämfört med april året innan och uppgick till cirka 1,16 miljoner gästnätter.

De sammanlagda antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick till 832 000 under april 2020, vilket var det lägsta antalet gästnätter under en aprilmånad sedan 1978 då mätningar av gästnätterna på dessa boendeformer började.

Kraftig minskning av gästnätterna från utlandet

Gästnätterna för de 3 största utländska marknaderna för besöksnäringen i Sverige, det vill säga, Tyskland, Norge och Danmark, uppgick under april 2020 till 31 721, 31 665 respektive 16 465, vilket var en minskning med 71, 84 respektive 78 procent jämfört med april 2019.

För USA och Kina, som utgjorde Sveriges två enskilt största utomeuropeiska marknader under 2019, uppgick gästnätterna till 9 170 respektive 627, en minskning med 85 respektive 97 procent jämfört med motsvarande månad året innan.

Gästnätterna från Japan och Kanada, som under år 2019 utgjorde 0,5 respektive 0,4 procent av de sammanlagda utländska gästnätterna, hade under april 2020 den största relativa minskningen jämfört med motsvarande månad år 2019. Gästnätterna från Japan uppgick till 19, en minskning med 99,7 procent medan gästnätterna från Kanada uppgick till 40, vilket var en minskning med 99,3 procent.

Jämtland och Stockholm tappade fyra av fem gästnätter

Fördelat över länen stod Jämtlands län följt av Stockholms län och Västra Götalands län för den största relativa minskning av gästnätterna under april 2020 jämfört med april 2019. Antalet gästnätter i Jämtlands län uppgick till cirka 68 000, vilket innebar en minskning med 78 procent. Stockholms län med drygt 245 000 gästnätter minskade med 78 procent medan gästnätterna i Västra Götalands län uppgick till cirka 179 000, vilket var en minskning med 72 procent.

Minst relativ minskning hade Gävleborgs län där antalet gästnätter minskade med 37 procent och uppgick till drygt 39 000.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick till drygt 470 miljoner kronor en minskning med 1,65 miljarder kronor eller 78 procent jämfört med april 2019.

52 procent av alla kommersiella gästnätter under april 2020 tillbringades på hotell. Gästnätter på hotell uppgick till drygt 687 000, vilket motsvarar en minskning med 76 procent jämfört med april 2019. De totala logiintäkterna uppgick till drygt 372 miljoner kronor, ett tapp med 80 procent jämfört med april 2019.

På vandrarhem, som stod för drygt 5 procent av det totala antalet gästnätter under april 2020, minskade gästnätterna med 69 procent jämfört med motsvarande månad 2019 till cirka 76 000. Logintäkterna för vandrarhem uppgick till drygt 20 miljoner kronor, vilket är en minskning med 73 procent.

På camping, som stod för 29 procent av gästnätterna, registrerades under april 2020 drygt 383 000 övernattningar, en minskning med 34 procent från april 2019. Den totala logiintäkten på camping uppmättes till drygt 40 miljoner kronor, en minskning med 43 procent.

I stugbyarna minskade gästnätterna med 76 procent till drygt 69 000 och de samlade logiintäkterna uppgick till cirka 17 miljoner kronor, vilket var en minskning med 75 procent jämfört med april 2019.

 Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du göra dina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för april 2020 Excel, 105.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9289