Tillväxtverket

Gästnätterna minskade i mars

Preliminär månadsstatistik om inkvartering för mars 2020 visar att coronaviruset har stora effekter på besöksnäringen i Sverige. Gästnätterna på kommersiella boendeanläggningar i Sverige minskade med 38 procent jämfört med motsvarande månad 2019. Den sista veckan i mars var minskningen 67 procent jämfört med samma period förra året.

Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige under mars 2020 uppgick till cirka 2,8 miljoner, vilket är en minskning med 38 procent jämfört med mars 2019. De svenska gästnätterna utgjorde 86 procent av det totala antalet gästnätter och uppgick till cirka 2,4 miljoner, en minskning med 34 procent. De utländska gästnätterna uppgick till cirka 0,4 miljoner gästnätter, vilket motsvarade en minskning med 56 procent.

Den största minskningen har skett under den andra hälften av månaden. Jämfört med motsvarande sjudagarsperiod under mars 2019 tappade hotellen 14 procent av gästnätterna under den första sjudagarsperioden i mars 2020. För den andra, tredje och fjärde sjudagarsperioden uppgick minskningen till 32, 61 respektive 67 procent.

Gästnätterna från Kina minskade kraftigt

Gästnätter från Kina uppgick under mars 2020 till drygt 2 500 gästnätter, vilket är en minskning med 83 procent jämfört med mars 2019. Gästnätterna från USA minskade med 54 procent och uppgick till 28 000. Kina och USA utgjorde Sveriges två enskilt största utomeuropeiska marknader under 2019.

Även gästnätterna från de nordiska grannländerna samt Tyskland, som utgör de största utländska marknaderna för besöksnäringen i Sverige, minskade kraftigt. Det sammanlagda antalet gästnätter från de nordiska länderna uppgick till cirka 132 000, vilket är en minskning med 50 procent jämfört med mars 2019. Danmark minskade med 41 procent medan Norge och Finland minskade med 56 procent vardera. Gästnätter från Tyskland uppgick till 47 000, en minskning med 45 procent.

Stockholms län tappade över hälften av gästnätterna

Fördelat på län hade Stockholms län, följt av Uppsala län och Västra Götalands län, den största relativa minskning av gästnätterna under mars 2020 jämfört med mars 2019. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till drygt 500 000, vilket innebar en minskning med 54 procent. Uppsala län med 36 800 gästnätter minskade med 50 procent medan gästnätterna i Västra Götalands län uppgick till cirka 270 000, vilket är en minskning med 47 procent.

Minst relativ minskning hade Jämtlands län och Dalarnas län. Antalet gästnätter i Jämtlands län minskade med 21 procent och uppgick till 350 000. För Dalarnas län, som toppade listan över de mest besökta länen under mars 2020, uppgick gästnätterna till cirka 512 000, ett tapp med 23 procent jämfört med motsvarande månad året innan.

Boendeform och logiintäkt

55 procent av alla kommersiella gästnätter under mars 2020 tillbringades på hotell. Gästnätter på hotell uppgick till drygt 1,53 miljoner, vilket motsvarade en minskning med 47 procent jämfört med mars 2019. De totala logiintäkterna för gästnätter på hotell uppgick till cirka 1,1 miljarder kronor, ett tapp med 45 procent jämfört med mars 2019.

På vandrarhem, som stod för 5,5 procent av det totala antalet gästnätter under mars 2020, minskade gästnätterna med 35 procent till drygt 152 000 jämfört med motsvarande månad 2019. Logintäkterna för vandrarhem uppgick till cirka 49 miljoner kronor, vilket är en minskning med 31 procent.

På camping som står för 11 procent av gästnätterna, registrerades under mars 2020 drygt 294 000 övernattningar, en minskning med 19 procent från mars 2019. Den totala logiintäkten på camping, uppmättes till 29 miljoner kronor, en minskning med 34 procent.

I stugbyarna minskade gästnätterna med 35 procent till knappt 262 000 och de samlade logiintäkterna uppgick till 75 miljoner kronor, vilket var en minskning med 33 procent jämfört med mars 2019.

 Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du göra dina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för mars 2020 Excel, 112.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9289