Tillväxtverket

Gästnätter 2019

De preliminära siffrorna för inkvarteringsstatistiken visar närmare 68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige under 2019, en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner jämfört med året innan.

Infografik som illustrerar de länder som ligger i topp gällande besöksnätter: Norge, Tyskland, Danmark, USA, Storbritannien

Totalt inrapporterades 67,8 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, en ökning med 4 procent jämfört med 2019.

De svenska gästnätterna ökade med 5 procent till 50,4 miljoner. Gästnätterna från våra nordiska grannländer ökade sammantaget med 1 procent under 2019, Danmark ökade 5 procent, Finland ökade med 1 procent och Norge oförändrat. Gästnätter från övriga Europa ökade med 8 procent. Sveriges två enskilt största utomeuropiska marknader, USA och Kina, ökade med 22 respektive 17 procent.

Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med omkring 3 procent om året i genomsnitt.

Stark ökning från Tyskland

Trenden med ett ökat resande från Tyskland till Sverige förstärktes under 2019. Gästnätter från Tyskland ökade med 11 procent jämfört med fjolåret till 3,4 miljoner. Under sommarmånaderna 2019 var Tyskland Sveriges största utländska marknad men för helåret 2019 placerade sig Tyskland på en andraplats efter Norge, varifrån det registrerades 3,5 miljoner gästnätter.

De tyska besökarna reste framför allt till de tre storstadslänen samt Kalmar län, Kronobergs län och Jönköpings län. Sedan 2013 har gästnätter från Tyskland haft en stadig tillväxt som ökat i genomsnitt 5 procent per år.

Positiv utveckling i Gävleborgs län

Gävleborgs län var det län som hade den största relativa ökningen av inrapporterade gästnätter på kommersiella boendeanläggningar under 2019. Jämfört med fjolåret ökade gästnätterna med 12 procent. Den positiva trenden i Gävleborg håller i sig från fjolåret då gästnätterna ökade med 10 procent.

De utländska gästnätterna drev på utvecklingen med en ökning på 28 procent under 2019, framför allt med besökare från Tyskland och Polen.

Störst volymer i storstadslänen

Sett till totala volymer toppade storstadslänen listan över mest besökta regioner i Sverige. Stockholms län låg i topp med 15,2 miljoner gästnätter eller 22 procent av totalen. Jämfört med 2018 ökade antalet gästnätter i Stockholms län med 4 procent. Västra Götalands län med 10,6 miljoner ökade också med 4 procent. Skåne län med 6,6 miljoner gästnätter ökade med 5 procent jämfört med fjolåret.

Jämtland i topp sett till gästnätter per capita

Ser man istället till gästnätter per capita så placerade sig Jämtlands län i topp 2019. Under året registrerades drygt 3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i länet. Om man fördelar dessa på antal invånare i länet motsvarar det 18,8 gästnätter per person och år, att jämföra med genomsnittet för riket på 4,9.

Efter Jämtland placerade sig Gotlands län med drygt en miljon övernattningar eller 15,6 gästnätter per capita och år. På tredje och fjärde plats kom Dalarna och Kalmar län med drygt 5 respektive 3 miljoner gästnätter motsvarande 15,3 och 10,1 gästnätter per person och år.

Boendeform och logiintäkt

58 procent av alla kommersiella gästnätter 2019 tillbringades på hotell. Under året sålde de svenska hotellen närmare 25 miljoner rum belagda med 39,5 miljoner gästnätter, en ökning med 4 procent jämfört med 2018.Den sammanlagda logiintäkten uppgick till 26,5 miljarder och den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum var 1 039 kronor.

På camping med 25 procent av gästnätterna registrerades under året drygt 17 miljoner övernattningar, en ökning med 8 procent från fjolåret. Den totala logiintäkten på camping, som är en ny uppgift i statistiken från och med 2019, uppmättes till 2,2 miljarder kronor.

På vandrarhem som stod för drygt 5 procent av det totala antalet gästnätter ökade gästnätterna med 1 procent jämfört med fjolåret till 3,5 miljoner. Logintäkterna för vandrarhem uppgick till 1,1 miljarder kronor under 2019.

På stugbyarna minskade gästnätterna med 2 procent till 3,3 miljoner och de samlade logiintäkterna uppgick till närmare 890 miljoner kronor.

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02