Tillväxtverket

Sommarturismen 2019

Den svenska sommaren fortsätter att locka nya besökare. Under perioden juni till augusti 2019 uppgick antalet gästnätter i Sverige till närmare 30 miljoner, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.

De preliminära siffrorna för inkvarteringsstatistiken visar att det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige sommaren 2019 uppgick till 29,4 miljoner. De tre sommarmånaderna står för omkring 40 procent av gästnätterna under hela året.

Tyskland går om Norge som största utlandsmarknad

De svenska gästnätterna ökade med närmare 6 procent sommaren 2019 medan de utländska ökade med drygt 2 procent. Gästnätterna från Tyskland ökade med 12 procent och uppgick till sammanlagt 2,3 miljoner. Det placerar dem därmed som Sveriges största utlandsmarknad, före Norge som haft förstaplatsen de senaste 10 åren. Gästnätterna från Norge minskade med 1 procent, och uppgick till 2,2 miljoner.

Gästnätter från Danmark, vår tredje största marknad, fortsatte att öka och uppgick till närmare 550 000, en ökning med 11 procent. Även trenden med fler gästnätter från USA håller i sig. Sommaren 2019 ökade de med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Det gör USA till Sveriges femte största utlandsmarknad.

8,6 miljarder i logiintäkter

Majoriteten av gästnätterna under sommarmånaderna spenderades på hotell, 46 procent, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med fjolåret. Gästnätterna på vandrarhem ökade med 2 procent medan gästnätter på stugbyar ökade med 5 procent. De samlade logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick till närmare 8,6 miljarder kronor under sommaren 2019. Logiintäkter för camping (ny variabel från och med januari 2019) uppgick till drygt 1,5 miljarder för juni, juli och augusti. Camping har sin viktigaste säsong under sommaren, denna sommar uppgick andelen gästnätter på camping till drygt 40 procent. Detta jämfört med omkring 25 procent som campingen brukar ligga på för helåret.

Preliminär statistik

Statistiken för sommarmånaderna juni, juli, augusti 2019 bygger på preliminära siffror där det kan förekomma en viss eftersläpning av inrapporterade uppgifter. Detta gäller särskilt för camping där många har säsongsabonnemang, vilket gör att brytningar på till exempel boendeform, län eller kommun kan komma att förändras gentemot den slutliga statistiken som publiceras april 2020. Därför ska resultat i det här skedet tolkas med viss försiktighet.

Människor vid vattnet som fiskar.

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02