Tillväxtverket

Gästnätter 2018

Under 2018 uppmättes drygt 65 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, en ökning med 1,8 miljoner eller 3 procent jämfört med året innan. Återigen är det gästnätter från utländska besökare som står för den största relativa ökningen, 7 procent under 2018, medan de svenska ökade med 1 procent.

Infografik som visar vilka fem länder som mest besöker Sverige

Turismen växer stadigt

De preliminära siffrorna för inkvarteringsstatistiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar att antalet gästnätter på svenska hotell, vandrarhem, campingar och stugor ökade med 3 procent jämfört med fjolåret. Utländska gästnätter i Sverige ökade totalt med 7 procent medan de svenska ökade med 1 procent. Sammanlagt blev det 1,8 miljoner fler gästnätter under 2018 jämfört med föregående år. Det är utan övernattningar som ligger utanför statistiken som till exempel Airbnb och liknande plattformar samt övernattningar från de som besöker och bor hos släkt och vänner. Gästnätterna har uppvisat en stadig tillväxt under den senaste 10-årsperioden bortsett från 2011 och 2012 då utvecklingen var oförändrad.

Sverige är vår största marknad

Den absoluta majoriteten gästnätter, närmare 48 miljoner eller 73 procent, gjordes av svenska besökare på våra boendeanläggningar runt om i landet. Närmare 60 procent av de svenska gästnätterna spenderades på hotell. På camping som är den näst vanligaste boendeformen uppmättes under året närmare 12 miljoner svenska gästnätter. 20 procent av de svenska gästnätterna spenderades i Stockholms län, 15 procent i Västra Götaland och 10 procent i Skåne län. I Dalarna uppmättes 4,3 miljoner svenska gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna vilket motsvarar 9 procent av gästnätterna totalt.

Utländska gästnätter från våra närmarknader ökar

De utländska gästnätterna uppgick under 2018 till 17,4 miljoner. Gästnätterna ökade igen från våra nordiska grannländer, efter en svag nedgång förra året. Vår största utlandsmarknad Norge ökade med 6 procent jämfört med fjolåret till totalt 3,5 miljoner gästnätter. 36 procent av alla norska gästnätter gjordes i Västra Götaland. Det var också där den stora volymökningen av norska gästnätter skedde, 63 000 fler jämfört med 2017. Totalt ökade antalet gästnätter från Norge med 190 000.

Från Danmark som är vår tredje största utländska marknad ökade gästnätterna med 17 procent under 2018. Kommersiella boendeanläggningar i Skåne rapporterade in 282 000 danska övernattningarna viket är en ökning med nästan 30 procent jämfört med fjolåret och motsvarade cirka en tredjedel av alla danska gästnätter i Sverige 2018. Också i Dalarna, som står för en ungefär lika stor andel av de danska gästnätterna, var ökningen närmare 30 procent. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätter från Danmark minskat i Dalarna men under 2018 vände utvecklingen kraftigt uppåt. Sammanlagt blev det närmare 250 000 danska gästnätter i Dalarna. Nästan 90 procent av dem gjordes under perioden januari till mars. I Skåne inföll den stora ökningen under juli och augusti, som stod för ungefär en tredjedel av alla danska gästnätter under 2018. Under dessa båda sommarmånader närapå fördubblades antalet gästnätter från Danmark jämfört med fjolåret.

Gästnätter från USA fortsätter att öka

Trenden med ökande gästnätter från mer långväga marknader förstärktes också under 2018. Antalet gästnätter från USA ökade med 9 procent och uppgick till totalt 866 000. Jämfört med förra årets ökning på 44 procent är detta en klar avmattning, dock betyder den fortsatta ökningen att USA nu är vår fjärde största utlandsmarknad baserat på inkvarteringsstatistiken. Amerikanarna åker i störst utsträckning till storstadslänen. Stockholm stod för närmare 50 procent av de amerikanska gästnätterna 2018 medan Västra Götaland stod för 15 procent. Antalet gästnätter i Västra Götaland ökade med 18 procent mot fjolåret jämfört med Stockholm där de amerikanska gästnätterna ökade med 4 procent.

Värmlands län störst relativ ökning 2018

Värmlands län var det län som hade den största relativa ökningen av inrapporterade gästnätter på kommersiella boendeanläggningar under 2018. Jämfört med fjolåret ökade gästnätterna med 13 procent, med ungefär lika stora ökningar för både svenska och utländska gästnätter. I Värmland berodde ökningen av utländska gästnätter framför allt på en ökning av gästnätter från Norge, vilka ökade med 9 procent och stod för närmare 20 procent av alla utländska gästnätter i Värmland. Svenska gästnätter ökade framför allt under vintermånaderna med nästan 50-procentiga ökningar under januari och mars.

Infografik för de fem län som har flest gästnätter. Det är Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Dalarna och Jämtland.

Boendeform och logiintäkt

Närmare 60 procent av alla gästnätter 2018 spenderades på hotell. Under året har de svenska hotellen sålt närmare 25 miljoner rum (38 miljoner gästnätter), en ökning med 847 400 eller 4 procent jämfört med 2017. Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum var 1 030 kronor. Det är 17 kronor högre än under 2017 och 39 kronor högre än 2016. Företagsgästerna stod under perioden för 55 procent av de belagda rummen. De samlade logiintäkterna för hotell uppgick 2018 till drygt 25 miljarder.

På campingar som är den näst vanligaste kommersiella boendeformen uppgick antalet gästnätter till drygt 16 miljoner vilket motsvarar en ökning med 2 procent jämfört med 2017. På vandrarhem som står för drygt 5 procent av det totala antalet gästnätter minskade gästnätterna med 2 procent jämfört med fjolåret till 3,5 miljoner. Logintäkterna för vandrarhem uppgick till drygt 1 miljard kronor. På stugbyarna, som står för en ungefär lika stor andel av totalen ökade gästnätterna med 21 procent till 3,4 miljoner och de samlade logiintäkterna uppgick till närmare 830 miljoner.

Utveckling i relation till vår nordiska grannländer

I relation till våra nordiska grannländer har Sverige en stark utveckling under 2018, särskilt vad gäller de utländska gästnätterna som i Sverige ökade med 7 procent. Eurostat som i januari publicerade en prognos för helåret 2018 förutspår en ökning på 3 procent för det totala antalet gästnätter i Danmark där de utländska ökar med 5 procent och de inhemska med 1 procent. I Norge förutspås en 2-procentig ökning för både utländska och inhemska gästnätter För Finland förutspås 2 procents ökning av det totala antalet gästnätter, de utländska med 1 procent och de inhemska 2 procent.

Tabeller att ladda ner

Gästnätter per land Excel, 83 kB, öppnas i nytt fönster.

Utländska gästnätter per region Excel, 101.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Gästnätter per region Excel, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Logiintäkt per län Excel, 100.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02