Tillväxtverket

Sommarturismen 2018

Under den varmaste sommaren i Sverige på flera hundra år ökade antalet utländska gästnätter på våra kommersiella boendeanläggningar. Samtidigt minskade de svenska gästnätterna.

Fler utländska gästnätter väger upp för färre svenska

De preliminära siffrorna för inkvarteringsstatistiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sommaren 2018 visar att det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick till 27,6 miljoner vilket var oförändrat jämfört med samma period i fjol. Utländska gästnätter ökade med 450 000 samtidigt som svenska gästnätter minskade med ungefär lika mycket. De samlande logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick till närmare 8 miljarder kronor.

Ökning av gästnätter från våra nordiska grannländer

Gästnätterna från Sveriges största utlandsmarknad Norge, ökade med 8 procent jämfört med fjolåret vilken är den största ökningen på 3 år. Även Danmark uppvisade den största ökningen på 3 år och ökade med 14 procent. Gästnätter från Finland ökade med 6 procent.  

Gästnätterna från Tyskland, vår näst största utlandsmarknad, var oförändrade. Trenden med fler gästnätter från USA förstärks. Den här sommaren ökade antalet gästnätter därifrån med 6 procent. Andelen utländska gästnätter under sommarmånaderna 2018 uppgick till närmare en tredjedel, 32 procent av totalen. Det kan jämföras med genomsnittet för helåret då de utländska gästnätterna utgör omkring 25 procent.

Störst relativ ökning i Blekinge och Värmland

Regionalt ökade antalet gästnätter i samtliga storstadslän, vilka stod för 45 procent av landets gästnätter under sommarmånaderna. Västra Götaland var det största länet med drygt 5 miljoner gästnätter. Kalmar och Halland tog sig in på topp-5 listan över län med flest gästnätter efter storstadslänen. Den största relativa ökningen av antalet gästnätter skedde Blekinge och Värmland.

Statistiken för sommarmånaderna juni, juli och augusti 2018 bygger på preliminära siffror där det kan förekomma en viss eftersläpning av inkommande uppgifter vilket gör att statistiken, på regional nivå eller andra typer av brytningar som till exempel boendeform, kan komma att förändras gentemot den slutliga statistiken som publiceras i april 2019. Därför ska regionala resultat i det här skedet tolkas med viss försiktighet.

Vad som också är viktigt att betona är att inkvarteringsstatistiken beskriver en del av turismen i Sverige och avser enbart kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping samt privat förmedlade stugor och lägenheter. Dagbesök, övernattningar i fritidshus, besök hos släkt och vänner eller privat hyrda boenden via exempelvis Airbnb som är andra viktiga delar av turismen i Sverige ingår inte.

Jämför antal övernattningar mellan olika län i diagrammet.

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02