Tillväxtverket

Gästnätterna ökade 2017

Turismen fortsätter att öka i Sverige. Totalt blev det 63 miljoner övernattningar i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 1,2 miljoner eller 2 procent jämfört med året innan. Fler långväga gästnätter väger upp för ett svalare intresse från den nordiska marknaden.

Toppfemländer för utländska gästnätter 2017: Norge, Tyskland, Danmark, Storbritannien, USA. Innehållet i infografiken beskrivs i text i anslutning till bilden.

Turismen växer trots svalare intresse från nordiska marknaden

Tvärtemot EU:s statistikorgan Eurostats tidigare prognoser som delvis visade på negativ utveckling fortsätter antalet gästnätter på kommersiella boenden att öka i Sverige. Utländska övernattningar i Sverige ökade totalt med 4 procent under 2017, medan svenska ökade med 1 procent jämfört med 2016. Sammanlagt blev det 1,2 miljoner fler gästnätter under 2017 jämfört med föregående år. Av denna ökning stod utländska gäster för 53 procent eller 650 000 gästnätter.

Fler gästnätter från långväga marknader

Totalt gjordes 16,2 miljoner utländska övernattningar i Sverige 2017 och det är framför allt de utländska marknaderna utanför Norden som växer. Trenden är att gästnätterna från långväga marknader ökar i snabbare takt och därmed utgör en allt större del av den inkommande turismen till Sverige. Under 2017 ökade antalet gästnätter från USA med 44 procent, Kina med 14 procent och Nederländerna med 12 procent. Sedan 2010 har gästnätterna från USA ökat med 93 procent och gästnätterna från Kina har under samma period ökat med 230 procent.

Svalare intresse från våra nordiska grannländer

Samtidigt minskar antalet gästnätter från Norge och Finland. Norge är den enskilt största utländska marknaden med närmare 20 procent av de utländska gästnätterna. Antalet norska gästnätter sjönk med 1 procent och antalet finska med 3 procent 2017. Gästnätterna från Danmark visade på en uppgång med 1 procent jämfört med året innan. Sett i ett längre perspektiv har gästnätterna från Norge ökat med 5 procent sedan 2010, Finland har växt med 8 procent medan Danmark under samma period gått tillbaka med 26 procent.

Västmanland uppstickare

Regionerna hade en varierande utveckling under 2017. De stora turistmagneterna Stockholms och Västra Götalands län ökade med 5 procent respektive 2 procent. En uppstickare bland länen är Västmanland, där ökade antalet gästnätter med 23 procent jämfört med 2016. Både utländska och svenska gästnätter visar på en positiv utveckling. I Uppsala och Gotlands län minskade antalet gästnätter totalt. Tillbakagången sker trots att båda länen, i synnerhet Gotlands län, fick ett ökat antal utländska övernattningar under året.

Sveriges fem största turismlän 2017: Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Dalarna, Jämtland

Stark utveckling för hotell och vandrarhem

Både hotell och vandrarhem visare en starkare utveckling än övriga boendeformer. På hotell ökar det totala antalet gästnätter med 4 procent, de svenska med 3 och de utländska gästnätterna med 6 procent jämfört med 2016. Gästnätterna på vandrarhem ökar med 4 procent totalt jämfört med 2016, varav de utländska gästnätterna med 11 procent och de svenska med 1 procent.

Ladda ner tabeller

Tabellerna som kan laddas ner här bygger på de preliminära siffrorna för 2017.

Tabell 1. Antal övernattningar fördelat efter land Excel, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tabell 2. Totalt antal övernattningar fördelat per region Excel, 92.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tabell 3. Antal övernattningar från utlandet fördelat per region Excel, 90 kB, öppnas i nytt fönster.

Tabell 4. Total logiintäkt per region Excel, 93.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02