Tillväxtverket

Sommarturismen 2017

Boendeanläggningarna fortsätter att tjäna mer på övernattningar under sommarmånaderna. Logiintäkter från hotell, stugbyar och vandrarhem steg med 6,6 procent under juni-augusti jämfört med samma period i fjol.

Karta över Sverige med mest besökta regionerna. Innehållet i infografiken beskrivs i text i anslutning till bilden.

Färre svenskar semesterar inrikes

Antalet övernattningar (inklusive camping) under sommaren minskade med 1,4 procent till totalt 27,1 miljoner. Det är framför allt svenskar som väljer andra alternativ under sin semester. Svenska övernattningar minskade med 3,3 procent sommaren 2017.

Sommaren är den viktigaste säsongen för turism i de flesta regioner i Sverige. Sammantaget svarar sommarmånaderna för ungefär 45 procent av hela årets övernattningar.

Inkvarteringsstatistiken avser enbart kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping samt privat förmedlade stugor och lägenheter. Privata övernattningar i fritidshus, hos släkt och vänner eller privat hyrda boenden via exempelvis Airbnb ingår inte.

Kraftig ökning av antalet övernattningar från USA

De långväga besökarna fortsätter att komma till Sverige. Antalet gästnätter för utomeuropeiska besökare ökade med 12 procent jämfört med förra sommaren. Bland annat ökade antalet övernattningar från USA med 39 procent och från Kina med 13 procent.

Av de två klart största länderna för flerdagsbesökare i Sverige så ökade övernattningarna från Tyskland med 1,6 procent medan de norska övernattningarna visade en svag minskning, -0,6 procent. Nederländerna, med tredje flest flerdagsbesökare i Sverige, steg hela 10,3 procent sommaren 2017 jämfört med i fjol.

Fler övernattningar i Västmanland och Kronoberg

Sommaren utvecklades åt olika håll i regionerna. Det var något fler regioner där antalet övernattningar minskade i regionen än ökade. I storstadsregionerna så ökade övernattningarna svagt i både Stockholm och Västra Götaland, medan de minskade i Skåne. Av övriga län så steg övernattningarna mest i Västmanland och Kronoberg. Svagast utveckling jämfört med förra sommaren var det i Dalarna och Östergötland.

Antalet internationella flerdagsbesökare ökade mest i Jönköpings och Örebro län. Men också på Gotland och i Kronoberg ökade de utländska övernattningarna med tvåsiffriga tillväxttal jämfört med i fjol. Antalet utländska övernattningar ökade i samtliga tre storstadsregioner.

Jämför antal övernattningar mellan olika län i diagrammet

Kontakt

Martin Daniels
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 39