Tillväxtverket

Turismens årsbokslut 2016 

I Sverige ökade turismens totala omsättning med 18,3 miljarder kronor eller 6,6 procent till 296 miljarder kronor under 2016. Turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 13,5 miljarder kronor eller 12,7 procent.

Utländska besökare spenderade 119,6 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 176,4 miljarder kronor. Sedan 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med 97 procent i löpande priser.

Under fjolåret bidrog också turismen till att skapa fler nya jobb. Antalet som arbetade inom turism ökade med knappt 7 procent till 169 000. vilket kan jämföras den totala sysselsättningsökningen i Sverige som var 1,7 procent under 2016.

Ladda ner rapporten Fakta om svensk turism 2016

Infografik över turismens årsbokslut 2016.

Turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export

Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, uppgick till 119,6 miljarder kronor år 2016. Turismens exportvärde har sedan 2000 ökat med 194 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen av Sveriges totala export av varor och tjänster, som vuxit med 84 procent under motsvarande period. Turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster har sedan 2000 ökat från 3,9 procent till 6,2 procent år 2016.
 
Under de senaste åren är det framför allt de utomeuropeiska besökarna som stått för tillväxten. Denna grupps övernattningar har ökat med 70 procent sedan år 2012. Under 2016 ökade övernattningarna från denna grupp med 10,9 procent, varav övernattningarna från Kina ökade med 25 procent.

Turismen bidrar till ökad sysselsättning

Under 2016 ökade antalet personer som var sysselsatta inom turismen med 7 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 1,7 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 33 procent, medan Sveriges totala sysselsättning har ökat med 14 procent.

Sedan år 2000 har antalet sysselsatta inom turism ökat mest i absoluta tal inom hotell- och restaurangbranschen. Här har sysselsättningen ökat med 30 800 personer under den aktuella tidsperioden. vilket motsvarar en ökning på 61 procent.

Turism den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan

Under 2016 uppgick momsen på utländska besökares konsumtion i Sverige till 17,3 miljarder kronor, vilket var en ökning med mer än 200 procent sedan år 2000. En betydande del av denna ökning har kommit efter år 2010.

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02